Cirka hver tiende dansker over 15 år får i uge 43 et spørgeskema i e-Boks om, hvor meget de bevæger sig i hverdagen, og hvorfor. Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse udfører den største nationale måling af bevægelse nogensinde.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Undersøgelsen vil give en helt ny og detaljeret viden om, hvordan og hvor meget mennesker med en hjertesygdom eller anden diagnose er fysisk aktive, og hvilke forhold der begrænser deres ønske om at bruge kroppen.

Omkring hver tiende voksen inviteres til at besvare spørgeskemaet. Derfor kan undersøgelsen give en detaljeret viden om bevægelsesvanerne hos borgere med forskellige diagnoser i alle landets 98 kommuner – og bidrage med forklaringer på forskellene.

Undersøgelsen vil også give viden om, hvad der især motiverer borgere med en diagnose til at udøve forskellige former for fysisk aktivitet. Det kan Hjerteforeningen og andre patientforeninger bruge til at fremme fysisk aktivitet for deres målgruppe.

Det er forskere på Syddansk Universitet, som står for undersøgelsen, der har fået knap 12 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet.

 

Deltag i undersøgelsen, og vind 10.000 kroner

Cirka hver tiende voksen over 15 år får et spørgeskema i sin e-Boks fra forskningsprojektet Danmark i Bevægelse. Er du en af dem, kan du vinde 10.000 kroner skattefrit, hvis du svarer. Spørgeskemaet sendes til ca. 400.000 borgere.

Bevæg dig for livet deltager i projektet som medlem af en brugerfølgegruppe, der giver inspiration til undersøgelsens indhold og gennemførelse.

– Det glæder os, at der nu gennemføres en så stor undersøgelse, at den kan give viden om, hvor meget og hvordan borgere med hjertesygdom er fysisk aktive. Det kan vi bruge til i samarbejde med kommunerne at udvikle nye idræts- og motionstilbud, som i højere grad passer til borgere med en diagnose, siger Mads Lind, seniorkonsulent i Forebyggelse og Udvikling i Hjerteforeningen.

– En anden fordel er at vi også kan få viden om, hvor mange danskere der er i fare for at udvikle hjertesygdom på grund af fysisk inaktivitet.

Forskningen viser, at fysisk aktivitet forebygger livsstilssygdomme og for tidlig død. Selv en smule mere fysisk aktivitet i hverdagen har en god virkning på mange sygdomme og på den almene sundhed. Men fysisk aktivitet og bevægelse har også stor betydning for det sociale liv og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

 

Vil give ny viden om motivation til bevægelse

Danmark i Bevægelse vil give organisationer, kommuner og andre aktører en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder for at bevæge sig, fortæller forskningsleder og professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.

– Vi kobler data om bevægelsesvaner og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet og idræt, som findes i hver enkelt kommune. På den måde får vi et Danmarkskort over potentialet for at få flere danskere i gang med at være mere fysisk aktive, forklarer Bjarne Ibsen.

Forskningsprojektet bliver dermed et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser, når der skal skabes et Danmark i Bevægelse.