Sidsel Grove er psykolog i Hjerteforeningen og sætter her ord på, hvad danskerne ringer til Hjertelinjen om, når det kommer til angst, coronavirus og hjertesygdom. Hun giver dig samtidig en håndfuld gode råd, der kan bidrage til din tryghed.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Øget risiko. Det er ikke en formulering, der skaber stor tryghed. Tværtimod er udsigten til at være i øget risiko under en pandemi noget, som udløser angst hos mange hjertepatienter, der befinder sig i denne gruppe af danskere, og som kan få et alvorligt forløb, hvis de rammes af coronavirus (COVID-19). 

Dem, der er sårbare over for tiltagende bekymringer og angst, er dem, der i forvejen er sårbare, siger Sidsel Grove, som er psykolog i Hjerteforeningen og rådgiver på Hjertelinjen. 

– Coronakrisen har skabt en generel ængstelse i samfundet, som de fleste har mærket til, men for nogle kan coronakrisen i betydelig grad påvirke livskvaliteten og den mentale sundhed. Hvis man i forvejen er bekymret for sit helbred eller kæmper med angst, bliver man i højere grad påvirket af den ængstelse, der pludselig fylder det offentlige rum, siger Sidsel Grove. 

I en rundspørge foretaget blandt hjertepatienter af Hjerteforeningen under coronakrisens første bølge angiver de adspurgte da også, at corona-ængstelse er en fremtrædende tilstand i disse måneder. En ud af fire fortæller, at bekymringer over coronavirus styrer vedkommendes liv.

Sidsel Grove fortæller: 

– Skilte i bybilledet, streger på gulvet i supermarkedet og historier i medierne udgør alle påmindelser om tilstedeværelsen af en fare. Det bliver her ekstra vigtigt, at man opsøger troværdig viden og ikke kun bruger nyhederne som grundlag for at træffe beslutninger om sin hverdag. Det kan være gennem os på Hjertelinjen, ens læge eller myndighederne. Mange bruger os på denne måde som en form for sparringspartnere, og alle hjertepatienter såvel som pårørende er velkomne til at ringe til os. 

Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00. 

 

Få 5 gode råd 

Sidsel Grove giver dig herunder fem gode råd til at dæmpe angsten. 

1. Vær konkret

– For at imødegå bekymringer og angst er det en god ide at få individuelle råd hos en læge om den konkrete risiko for en selv, siger Sidsel Grove og peger på, at afklaringen kan hjælpe dig til at beslutte, hvad der er vigtigt for dig i din hverdag. 

På den baggrund kan du lægge en plan for, hvilke aktiviteter og former for samvær med andre du har lyst til og tør deltage i.

 

2. Sørg for at holde dig i gang

Coronakrisen er ikke ovre lige foreløbig, peger Sidsel Grove på, og at isolere dig socialt kan have konsekvenser for sundheden.  

Det gælder den mentale sundhed, men også hvis du fx ikke tør bevæge dig udenfor for at dyrke motion, for motion er vigtigt for at bevare en sund krop, siger hun og opfordrer til at ringe til Hjertelinjen, hvis det er svært at komme i gang.  

Sidsel Grove peger på, at du bør gå efter at finde en balance mellem at være opmærksom på hygiejne, afstand og de andre anbefalinger og være klar over, hvornår alle disse hensyn til coronavirus kommer til at fylde alt for meget.  

Hun foreslår, at du sammen med dine pårørende gennemgår Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer om hygiejne, afstand og lignende.

– Foretag en konkret vurdering af, hvad der er farligt, og hvad der ikke er farligt. På den måde bliver tankerne og følelserne forbundet med at leve i en tid med coronavirus konkrete og konstruktive, siger Sidsel Grove. 

 

3. Skridt for skridt

Et råd fra Sidsel Grove til dem, der fx har svært at få hul på at være aktiv ude i samfundet igen, er at tage det i etaper – skridt for skridt. Det kan være, at du, første gang du vil ud at gå en tur, skal starte med blot at gå ud på vejen og eventuelt tage din ægtefælle med som støtte. På næste tur kan du gå en lille tur rundt i kvarteret, og senere kan du udvide turen til en længere tur. 

Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00. 

 

4. Accepter at du er et socialt væsen

Endelig råder Sidsel Grove hjertesyge og pårørende til at tænke langsigtet og stille sig selv spørgsmål som ”kan jeg lade være at besøge min far i et år, indtil der forhåbentligt kommer en vaccine?” og ”kan jeg finde en anden form for fysisk samvær med dem, jeg holder af?” 

– Coronavirus udgør en usynlig og udefinerbar fare, der efterlader den enkelte med mange dilemmaer i forhold til at vurdere truslen og agere på den i hverdagen. Vi ved ikke, hvornår denne trussel forsvinder, og det forstærker usikkerheden, fordi vi på den måde ikke har afklaring med hensyn til, hvornår vi kan være trygge igen. Vi skal dog bare lige huske på, at vi mennesker er sociale væsener, der har brug for hinanden, og det har konsekvenser for livskvaliteten, hvis vi fx holder os helt væk fra andre mennesker. Mit råd er derfor, at den enkelte finder en balance mellem måder at leve med coronavirussen på og samtidig opmærksomhed på, hvad der for den enkelte kan være en risiko.  

Det er ikke en nem balance, erkender Sidsel Grove. 

– Pludselig kan vores nære relationer med eksempelvis børnebørn, børn, den gode nabo og så videre opfattes som en trussel. Man kan spørge sig selv: ”Hvem er smittet? Hvem er rask?” Og alt efter hvem vi er som personer, vil vi opfatte truslen meget forskelligt. Situationen kan skabe uenighed og konflikter i samværet med andre mennesker. Men hvis vi prøver at tale sammen, kan vi måske finde løsninger, der gør, at vi kan ses på en tryg måde. Så prøv at søge efter den gode dialog.  

 

5. Tal med nogen og søg hjælp

Bekymringer og negative tanker har det med at fylde mere, når vi er alene med dem.  

– En eventuel angst skal ikke have lov at fylde alt for meget. Hvis det sker, er det vigtigt at tale med nogen og få tankerne sorteret, siger Sidsel Grove.  

Tager angsten overhånd, selvom du gør dit bedste for at håndtere den, kan du kontakte din egen læge og få en henvisning til en psykolog, foreslår Sidsel Grove. I nogle tilfælde kan angst blive så overvældende, at man kan have brug for hjælp fra en professionel. Du er velkommen på Hjertelinjen alle hverdage mellem kl. 9 og 16. 

Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00.