Hjertelinjen modtager i disse uger løbende opringninger fra hjertepatienter om udbredelsen aktuelt af 5G-teknologien i mobiltelefonerne. Mange spørger om, om teknologien er farlig for hjertet. Vores forskningschef svarer her.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Nej.

Så enkelt kan det siges.

– Der er ingen forskning i Danmark eller udlandet, der i dag kan konkludere, at mobilstråling er farligt for hjertet, siger forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

Han svarer på det spørgsmål, som mange hjertepatienter ringer til Hjertelinjen om i disse uger, hvor 5G-teknologien – der har til formål at gøre hastigheden på det mobile internet højere – udbredes.

Mange spørger ”er 5G farligt for mig, når jeg har en hjertesygdom?”, ”kan 5G trigge min rytmeforstyrrelse?” og ”kan 5G-netværk påvirke min pacemaker eller ICD?”.

Ingen af de ovenstående spørgsmål kan man med forskningsmæssigt belæg svare ja til, forklarer Gunnar Gislason.

– Det er dog kun naturligt og fornuftigt, at man passer på sig selv og stiller spørgsmål, hvis man undrer sig, og der er Hjertelinjen jo et naturligt og oplagt sted at henvende sig. Det glædelige er dog, at vi i dag ikke kan påvise, at 5G har en skadelig virkning på hjertet. Hvis vi kigger på FDA’s (Food and Drug Administration i USA, red.) udmelding er dette, netop hvad de også konkluderer, ligesom mange sundhedsaktører gør.

Sundhedsstyrelsen har også modtaget en række spørgsmål fra danskerne om 5G, og de har samlet deres var på deres hjemmeside, sst.dk. Konklusionen er dog den samme.

 

Udstyret må ved lov ikke skade sundheden

På sst.dk beskrives det, at det i Danmark er Energistyrelsen, der har ansvaret for at give tilladelse til at bruge de frekvenser, som mobiloperatørerne kan vælge at benytte til 5G, og for, at udrulningen foregår inden for lovens rammer.

”Helt grundlæggende vurderer vi i dag, at der ikke er forskel i sundhedsrisici for 5G i forhold til 3G og 4G. Det væsentlige er at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt. Det er Energistyrelsen, som fører tilsyn med, at grænseværdierne bliver overholdt,” lyder det på sst.dk.

Mobiloperatørerne har ifølge sst.dk oplyst til Energistyrelsen, at det samlede strålingsniveau ved udgangen af 2025 forventes at være øget med 10-20 procent på grund af 5G-udbygningen. Strålingen vil stadig være langt under grænseværdierne.

Energistyrelsen understreger, at kommende 5G-udstyr skal overholde de krav, som gælder for udstyr til radiokommunikation, som beskrevet i lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Af denne tekst fremgår det, at ”radioudstyr skal være konstrueret således, at det sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejendom”.

– Vi kan læse ud af lovgivningen, at radioudstyr derfor ikke må sættes op, hvis det udgør en risiko for personers sundhed og sikkerhed. Og det bør vi, som beskæftiger os med hjerterområdet, eller som er ramt af hjertesygdom, finde nogen tryghed i, selvom det altid er godt at følge med i, hvordan vi passer bedst muligt på hjertet, siger Gunnar Gislason.

Risikoen for ICD eller pacemaker er ikke betydelig, også ifølge FDA, men ifølge Gunnar Gislason er en tæt dialog med ens hjertelæge altid god at have, hvis der skulle opstå tvivl og spørgsmål.

– Man kan ifølge FDA gøre små ting selv, hvis man har en pacemaker, såsom at holde telefonen til det modsatte øre, i forhold til, hvor pacemakeren sidder, ligesom man om muligt kan forsøge at undgå at opbevare sin telefon i en lomme på tøjet lige ud for ens pacemaker. Men dialogen med din læge er fortsat den vigtigste, og han eller hun vil kunne råde dig ud fra de spørgsmål, du måtte have.