Hjertelinjen får løbende henvendelser fra danske hjertepatienter, der spørger, om det er relevant for dem at bruge mundbind for næse og mund, så de ikke smitter eller smittes med coronavirus. Her får du vores svar

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Artiklen her er blevet opdateret 17. august med de nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

 

Der har de seneste uger været tegn på stigende og mere udbredt smitte med coronavirus (COVID-19) i Danmark. Sommerferien er slut og flere og flere er tilbage på arbejde og uddannelse. Samfundet åbner mere og mere op, og antallet af andre personer, som vi har kontakt med, er steget siden nedlukningen i foråret. Samtidig står efteråret for døren, og vi vil i stigende grad rykke indendørs i de kommende måneder.  

Hjerteforeningen bakker op om myndighedernes anbefalinger. Du får her vores formidling af anbefalingerne. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor nu brug af mundbind i den kollektive transport i hele landet på alle tidspunkter i døgnet. Det bliver et krav at alle passagerer skal bære mundbind fra og med d. 22. august.  

Anbefalinger om mundbind skal ses som et smitteforebyggende supplement til de øvrige smitteforebyggende anbefalinger, i de situationer, hvor særligt afstandsanbefalingerne ikke kan efterleves. Et mundbind kan således ikke erstatte øvrige anbefalinger, herunder særligt afstandsanbefalingerne, men vil kunne nedsætte risikoen for smitte. 

Ifølge forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen kan mundbind give større tryghed for udsatte grupper. 

 – Den stigende aktivitet i samfundet kan gøre det sværere for os at overholde anbefalingerne om afstand. Det er vigtigt at vi alle sammen kan opretholde et almindelig hverdags- og socialt liv og ikke skal isolere os derhjemme. Her kan mundbind for mange hjertepatienter give en større tryghed, når de skal bevæge sig rundt i det offentlige rum. Og det giver os en ekstra mulighed for at passe godt på hinanden, siger Gunnar Gislason. 

 

Særligt for personer i øget risiko 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved coronavirus holder mindst to meters afstand til mennesker, som de ikke bor sammen med eller er meget nære med, eksempelvis børnebørn.  

Men det kan godt være svært, når man er i supermarkedet, til familiesammenkomster eller er andre steder med mange mennesker, særligt at de andre jo ikke altid kan se, at de skal holde ekstra afstand.  

Med efteråret lige om hjørnet, hvor vi rykker indendørs, anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at personer i øget risiko bruger mundbind – ikke kun i den kollektive transport, men også i andre situationer, hvor det kan væres svært af holde den anbefalede afstand. Samtidig anbefales denne gruppe at anvende CE-godkendte mundbind, da filtreringsgraden her er velkendt. Mundbind af type 1 har eksempeivis en filtreringsgrad på mindst 95 %, og kan dermed fint anvendes af personer i øget risiko.  

Personer i øget risiko for alvorligt forløb af coronavirus bør bruge mundbind i alle de situationer, hvor det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand. Sundhedsstyrelsen vil løbende følge udviklingen i samfundsaktiviteten og smittespredningen i forhold til, om der senere skal komme yderligere anbefalinger for brug af mundbind. 

 

Hvilke mundbind kan jeg bruge? 

CE-mærkede engangsmundbind er produceret efter industrielle standarder og producenten dokumenterer bl.a. filtreringsgraden og åndbarheden. Der findes 3 typer af CE-mærkede mundbind: 

 • Type-I: Har en filtreringsgrad mindst på 95 % og er i det offentlige rum tilstrækkeligt til at beskytte både dig selv og andre mod smitte – også hvis du er i øget risiko-  
 • Type-II: Har en filtreringsgrad mindst på 98 %. Denne type er til brug i sundhedsvæsenet og anvendes eks. af sundhedspersonale ved kontakt med personer der er smittet, eller mistænkt for at være smittet med COVID-19 
 • Type IIR: Er til brug i sundhedsvæsenet, ligesom deciderede åndedrætsværn.  

 

Hvad med stofmundbind? 

Stofmundbind kan være et godt alternativ, hvis du ikke er i øget risiko eller har mistanke om at kunne være smittet med coronavirus. Stofmundbind er ikke CE-mærkede og filteringsgraden og beskyttelsesgraden kan derfor variere. Et godt stofmundbind anses dog for at være bedre end intet mundbind og kan i de fleste situationer i det offentlige rum være tilstrækkeligt for en stor del at befolkningen.   

Et godt stofmundbind bør bestå af tre lag tætvævet stof fx bomuld, være forsynet med elastikker og skal kunne sidde tæt til dit ansigt, så det dækker både næse og mund. Det skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader.  

Et stofmundbind skal skiftes, hvis det bliver beskidt eller fugtigt, og mindst én gang dagligt. Brugte mundbind vaskes ved 60 grader og kan bruges igen. Tag derfor flere stofmundbind med, når du går ud, og gem brugte mundbind i en plasticpose, til de kan blive vasket. Opbevar nyvaskede og tørre mundbind separat i en lukket pose, når du skal medbringe dem eksempelvis i tasken. Stofmundbind er personlige og bør ikke deles med andre. 

Endelig kan ansigtsvisir også været et godt alternativ i en række situationer, hvis de anvendes korrekt. Eksempelvis hos personer med nedsat lungefunktion eller ved ubehag og kvælningsfornemmelser ved brug af mundbind. 

 

Hvem skal især være opmærksom på mundbind? 

Da CE-mærkede engangsmundbind har en højere beskyttelsesgrad, bør følgende personer altid anvende et CE-mærket mundbind:  

 • Personer, som er testet positiv for ny coronavirus eller er i risiko for at være smittet, eksempelvis fordi de har symptomer eller er nære kontakter. 
 • Personer, som er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et land eller område, hvortil Udenrigsministeriet grundet coromavirus fraråder alle unødvendige rejser og skal i selvisolation. 
 • Personer, som skal besøge en person i øget risiko, som ikke er en del af vedkommendes husstand, og hvor det ikke er muligt at holde afstand.  
 • Personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. 

 

Hvem er undtaget fra at bruge mundbind? 

Enkelte grupper er undtaget fra at bruge mundbind. De er: 

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind. 
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind. 
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v. 
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.  
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation. 

 

Links til info om mundbind og instruktion til brug 

 

Vær også opmærksom dette 

Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger om brug af mundbind (pr. 15. august 2020): 

 • I erhvervsmæssig sammenhæng, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt 

er uundgåelig 

 • Ved store forsamlinger som fx optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv 
 • Personer, der er smittede eller har symptomer på COVID-19, som kortvarigt skal bryde 

selv-isolation for at transportere sig til og fra sygehuset, behandling eller teststed 

 • Personer, der er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation 
 • Personer, der er nære kontakter til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at 

transportere sig til og fra teststed 

 • Pårørende til en person i øget risiko for et alvorligt forløb uden for den pågældendes 

hustand, i helt særlig situationer, hvor der ikke kan holdes afstand til personen med 

øget risiko fx ved behov for pleje og omsorg 

 • Ved rejse i den kollektiv trafik i hele landet og på alle tidspunkter af døgnet stilles krav 

om at bære mundbind. Visse grupper bør være undtaget, og ansigtsvisir kan være et 

alternativ. Personale med tæt passagerkontakt skal adresseres særskilt jfr. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tæt kontakt i erhvervsmæssig sammenhæng. 

 • Personer i øget risiko for et alvorligt forløb bør bruge mundbind eller ansigtsvisir i det 

offentlige rum, som supplerende beskyttelse i situationer, hvor de ikke kan holde 2 meters afstand fx i butikker, offentlige institutioner, arrangementer mv