Efter grundige overvejelser har Hjerteforeningen besluttet at lukke dialogprojektet P.S. I love You. Hjerteforeningen fortsætter dog arbejdet med at styrke forebyggelse af hjertesygdomme i Danmark, også i forhold til unge mennesker.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Corona: Bliv opdateret på hjerteforeningen.dk/corona

Informationerne i vores artikler om coronavirus er skrevet på baggrund af den eksisterende viden på udgivelsestidspunktet (se dato nederst på siden). Du kan altid finde vores opdaterede viden om coronavirus (COVID-19) og hjerte-kar-sygdom på www.hjerteforeningen.dk/corona. Du er også velkommen på Hjertelinjen (70 25 00 00). Pas på dig selv - og hinanden.

Udgivet kl. 7.30

Hjerteforeningen har besluttet at lukke dialogprojektet P.S. I Love You med effekt fra dags dato. Beslutningen om at lukke det omdiskuterede projekt, der gennem nye tilgange til det gode liv har haft til formål på sigt at styrke forebyggelsen af hjertesygdomme blandt unge mennesker, sker efter dialog med foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.

– Hjerteforeningens arbejde med forebyggelse, patientstøtte og varetagelse af medlemmernes interesser bygger på den bedst mulige baggrund af grundig forskning og videnskabelig evidens – og vi anbefaler ikke alternativ behandling. Det må der ikke herske tvivl om. Vi kæmper hver dag for de ca. 500.000 danskere, der lever med en hjertesygdom. I de seneste uger har debatten om P.S. I Love You fyldt for meget og overskygget alle vores andre vigtige opgaver. Det tager vi nu konsekvensen af, udtaler Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen.

Ambitionen bag projektet består

P.S. I Love You debuterede offentligt i maj 2020 og har fra Hjerteforeningens side været tænkt som et eksperimenterende dialog- og kommunikationsprojekt, der på sigt skulle sætte forebyggelsen af hjertesygdomme på dagsordenen blandt mennesker i aldersgruppen 15-40 år. Tanken var at starte en samtale med især unge om det gode og hjertesunde liv for at inspirere til bedre forebyggelse. Forskningen viser nemlig, at de første 40 år af vores liv sætter rammerne for de sidste 40 år. I Danmark kan vi forebygge op mod 80 procent af de hjertetilfælde, der hvert år rammer danske patienter, hvis vi grundlægger hjertesunde vaner på et tidligt tidspunkt i vores liv. Derfor er ambitionen om at nå unge mennesker på nye måder stadig intakt, selvom det ikke længere bliver i regi af P.S. I Love You.

– Når det gælder hjertet, har vi brug for en samtale, der ikke alene handler om sygdom. Vi skal også tale om de positive aspekter af livet, der er med til at forebygge udvikling af sygdom. Vi skal som samfund gå bredere til værks, og det projekt stiller Hjerteforeningen sig gerne i spidsen for – også fremover, siger Anne Kaltoft, der selv har en professionel baggrund som hjertelæge og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Grundig evaluering forude

Anne Kaltoft vil igangsætte en grundig evaluering af forløbet omkring P.S. I Love You.

– Jeg vil gerne sige tak til Søren Bregendal og hele teamet bag P.S. I Love You for en stor og dedikeret indsats. Det samme gælder alle de samarbejdspartnere, der velvilligt har stillet sig til rådighed. Med erfaringerne fra projektet i bagagen skal vi nu godt videre og fortsætte Hjerteforeningens arbejde med uformindsket styrke, når det gælder kampen for et liv uden hjertesygdom. Og det gælder både primær forebyggelse og støtte til livet med en hjertesygdom, slutter Anne Kaltoft.