Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 – derfor også hjertepatienter – frem til 31. december i år.

Vi er glade for dine input!

Indholdet i denne artikel er over 1 år gammelt, og afspejlede den redaktionelle virkelighed på tidspunktet for udgivelse. Den kan naturligvis have ændret sig. Skulle du have spørgsmål til artiklen, hører vi derfor altid gerne fra dig. Kontakt webkonsulent Karsten Kjærgaard på kkjensen@hjerteforeningen.dk.

Corona: Få seneste nyt på hjerteforeningen.dk/corona

Vi følger coronapandemien tæt. På www.hjerteforeningen.dk/corona kan du altid følge med i de seneste informationer og nyheder om coronavirus (COVID-19). Her finder du også svar på mange typiske hjerte-spørgsmål om coronavirus, symptomer, vaccination m.v. Pas på hinanden!

Du kan få forlænget dine sygedagpenge, hvis du er hjertepatient og gør brug af ordningen, som under coronakrisen er blevet højaktuel for mange udsatte danskere med risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside, bm.dk.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.

– Dette kan være godt nyt for mange danske hjertepatienter, der i øjeblikket er presset af vilkårene under coronakrisen. Det er dog stadig den enkeltes læge, der skal vurdere, om vedkommende er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen, forklarer socialrådgiver Malene Stærmose fra Hjerteforeningen.

De lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Beskæftigelsesministeriet forklarer, at de omfattede personer vil kunne få sygedagpenge, ”uanset om personen rammer revurderingstidspunktet, hvor vedkommende efter de almindelige regler ville kunne overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse”.

Partierne bag aftalen vil følge med i aktiviteten i forbindelse med ordningen til slutningen af december, hvor forlængelsen udløber.

– Coronavirussen er fortsat iblandt os, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at personer, som er i risiko for at blive alvorligt syge, ikke skal udsættes for smitterisiko. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat bakker op om ordningen, så vi sammen gør, hvad der skal til for at hjælpe de særligt udsatte, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.