Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 – derfor også hjertepatienter – frem til 31. december i år.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Du kan få forlænget dine sygedagpenge, hvis du er hjertepatient og gør brug af ordningen, som under coronakrisen er blevet højaktuel for mange udsatte danskere med risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside, bm.dk.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.

– Dette kan være godt nyt for mange danske hjertepatienter, der i øjeblikket er presset af vilkårene under coronakrisen. Det er dog stadig den enkeltes læge, der skal vurdere, om vedkommende er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen, forklarer socialrådgiver Malene Stærmose fra Hjerteforeningen.

De lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Beskæftigelsesministeriet forklarer, at de omfattede personer vil kunne få sygedagpenge, ”uanset om personen rammer revurderingstidspunktet, hvor vedkommende efter de almindelige regler ville kunne overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse”.

Partierne bag aftalen vil følge med i aktiviteten i forbindelse med ordningen til slutningen af december, hvor forlængelsen udløber.

– Coronavirussen er fortsat iblandt os, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at personer, som er i risiko for at blive alvorligt syge, ikke skal udsættes for smitterisiko. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat bakker op om ordningen, så vi sammen gør, hvad der skal til for at hjælpe de særligt udsatte, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.