Usikkerhed vil formentlig fortsat præge hjertepatientens hverdag i de kommende år på grund af coronakrisen, vurderer Hjerteforeningens forskningschef og peger på, at hjertepatienter fortsat skal være opmærksomme på at nedsætte deres risiko for at blive smittet. 

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

For hjertepatienter vil de kommende år formentlig fortsat været præget af usikkerhed, dog ikke i så høj grad som vi oplevede i marts og april måned.  

Sådan lyder vurderingen fra Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen. 

– Vores forståelse af coronavirus bliver bedre og bedre, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Gunnar Gislason. 

– Vi er som samfund og på vegne af hjertepatienten interesserede i at vide, hvordan pandemien udvikler sig i Danmark fremadrettet, og hvad risikoen for coronasmitte betyder for den enkelte. Man kan som svar sige, at hjertepatientens liv fortsat vil være påvirket af, hvor stor en smittefare der er i Danmark generelt og i den enkeltes lokalområde. Lige nu er smittetrykket lavt, men der vil sandsynligvis komme nye udbrud i efteråret. Hvis disse udbrud kommer, er det svært at forudsige, hvor hyppige og hvor udbredte de bliver.  

Gunnar Gislason vurderer, at det dermed er usikkert, hvor meget smittefaren vil påvirke hjertepatienternes mulighed for trygt at fortsætte den normale hverdag. Svaret på spørgsmålet afhænger ifølge ham ikke blot af vores videnskabelige forståelse af coronapandemien, men også af politiske beslutninger i både ind- og udland. 

– Men vi har også selv et ansvar som enkeltpersoner, for meget vil også afhænge af, hvordan vi som samfund agerer. Altså om vi fortsætter med de gode vaner med hensyn til afstand og hygiejne, for selvom et stort håb for hjertepatienterne er, at vi finder en vaccine samt flere virksomme behandlinger, så bør vi som enkeltpersoner først og fremmest fokusere på, hvad vi selv kan gøre for at afhjælpe situationen. 

 

Vi skal forebygge nye udbrud 

For hjertepatienter bliver det kommende år ifølge Gunnar Gislason fortsat præget af, at man skal nedsætte sin risiko for at blive smittet og forebygge nye udbrud i Danmark.  

– Dog er alle hjertepatienter ikke i lige høj risiko. Vi bliver fortsat klogere på, hvilke hjertesygdomme, hvilke andre kroniske sygdomme og hvilke faktorer som alder og køn der giver den højeste risiko i forbindelse med coronavirus. På den måde vil nogle hjertepatienter, der tidligere blev betragtet som værende i øget risiko, muligvis ikke være det længere, i takt med at vi bliver klogere.  

Gunnar Gislason påpeger, at man som hjertepatient ikke altid får et alvorligt forløb, selvom man er i øget risiko, hvis man bliver smittet med coronavirus 

– Nogle hjertepatienter vil tværtimod muligvis opleve ingen eller kun milde symptomer – at være i øget risiko betyder, at man har højere risiko for et indlæggelseskrævende forløb end personer uden hjertesygdom, forklarer han. 

 

Hjertesygdom er stadig vigtigt at bekæmpe 

Under nedlukningen i foråret så man færre patienter på hospitalerne med blodprop i hjertet, atrieflimren og hjertesvigt, viser Hjerteforeningens egen forskning. 

Gunnar Gislason peger på, at danskerne fortsat skal være opmærksomme på symptomer på hjertesygdom og huske at gå til læge.  

– Sundhedsvæsenet sætter stor fokus på at imødekomme, at der selv under en epidemi er andre sygdomme end coronavirus. De sygdomme kan være alvorlige og behandlingskrævende. I det kommende år kan man trygt opsøge sin læge med sine symptomer og få den korrekte og nødvendige behandling, selv hvis der er coronavirus i omløb. Coronavirus har sat fart på digitaliseringen i sundhedsvæsenet, og mange har nu mulighed for virtuelle besøg og videokonferencer med deres læge eller en anden behandler frem for fysiske besøg. Tiltag, som også bidrager til at begrænse smitterisikoen, siger Gunnar Gislason.  

Han kommer med en samlet opfordring til danskerne for det kommende år, hvor coronavirus stadig vil være iblandt os: 

– Det er vigtigt, at vi fremadrettet fortsætter med at sætte fokus på at holde afstand, god hygiejne og andre restriktioner, som er effektive til at forebygge smitte. Derudover er vi i Hjerteforeningen opmærksomme på, at det er vigtigt for hjertepatienterne fortsat at kunne gøre ting, der giver kvalitet i livet, som at se familie og venner, gå på arbejde, holde sig i form, eller hvad der nu betyder noget for den enkelte, samtidig med at man passer på coronasmitte, siger Gunnar Gislason. 

 

MERE INFO: Ring til Hjertelinjen, hvis du har spørgsmål, på 70 25 00 00 og få svar på de oftest stillede spørgsmål om coronavirus og hjertesygdom på hjerteforeningen.dk/corona.