Under coronakrisen har det vist sig, at særligt personer med underliggende sygdom som eksempelvis hjerte-kar-sygdom, diabetes eller lungesygdom er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet. Det bekræfter både ny international forskning og Hjerteforeningens egen forskning. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Et forskningsstudie offentliggjort i det anerkendte tidsskrift ”The Lancet viser, at cirka 1,7 milliarder mennesker på verdensplan tilhører gruppen af kronikere, der har en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med coronavirus (COVID-19) 

 Det svarer til mere end et ud af fem af alle mennesker på planeten. 

En større del af disse mennesker har hjerte-kar-sygdom, peger forskere på. De har undersøgt data fra 188 lande for at kortlægge, hvor mange mennesker der lider af sygdomme, som ifølge de nuværende retningslinjer øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus. En af disse er hjerte-kar-sygdom 

Data om diagnoserne verden over stammer fra databasen GlobalBurden of Diseases, Injuries and Risk Factors Studyfra 2017.  

 

Lande med mange ældre hårdest ramt 

På verdensplan har mindre end 5 procent af alle personer under 20 år en underliggende sygdom, mens det gælder mere end 66 procent af alle personer på 70 år eller derover.  

Forskerne fandt, at andelen af personer med underliggende sygdom var højere i lande, hvor befolkningen har en højere gennemsnitsalder, forklarer Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen. 

– Men det er vigtigt, at vi holder os før øje, at øget risiko for et alvorligt forløb med coronavirus ikke er lig med høj risiko.  

Således estimerer forskerne at 4 procent af dem, som bliver syge med coronavirus, vil have brug for at blive indlagt på hospitalet. Her har især alder en stor betydning, da ældre har markant højere risiko for at blive indlagt. 

– Først og fremmest kan resultaterne her anvendes som udgangspunkt, når man skal vurdere, hvor mange personer der eventuelt skal afskærmes eller på sigt vaccineres under den igangværende coronapandemi.Det understreger også vigtigheden af, at man hurtigst muligt får en virksom vaccine, som kan forebygge, at man bliver syg af coronavirus. 

 

Danske registre giver os gode informationer 

I Danmark har vi ifølge Gunnar Gislason en ”enestående mulighed for at få informationer om borgernes sundhed via vores unikke sundhedsregistre.  

En af forskerne i Hjerteforeningens forskningsafdeling under Gunnar Gislason er ph.d.studerende og læge Daniel Mølager Christensen. Han har undersøgt data fra danske coronapatienter i Landspatientregisteret og har netop offentliggjort resultaterne i ”Journal of General Internal Medicine”. 

Daniel Mølager Christensen peger i sin forskning på, at kronisk sygdom ganske rigtigt øger risikoen for at få svær coronavirus – især blandt de danskere, som har flere kroniske sygdomme.  

– Resultaterne bekræfter de meldinger verdenssamfundet fik fra de kinesiske rapporter tidligt i epidemien. Rapporter, som bl.a. lå til grund for Sundhedsstyrelsens definition af ”personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus”, forklarer Daniel Mølager Christensen. 

Læs Daniel Mølager Christensens forskning her