Danske Regioner udkom den 30. juni 2020 med deres visioner for et mere digitalt sundhedsvæsen. Visioner, som vi deler og støtter. Hjerteforeningen ønsker yderligere, at de mange digitale erfaringer, vi har fået under corona, bliver samlet og analyseret, så vi kan blive klogere på digitalisering i sundhedsvæsenet og fremadrettet træffe de rigtige valg.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Derfor foreslår vi, at der nedsættes en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som skal samle erfaringerne fra digitaliseringstiltagene under corona. Gruppen skal ud fra denne viden udarbejde konkrete forslag til digitaliseringstiltag, som kan udbredes og implementeres i hele Danmark til gavn for alle patienter.

 

Hvorfor nu?

Corona har sat digitaliseringen i sundhedsvæsenet op i et nyt gear. Fysiske konsultationer og møder blev pludseligt begrænset, hvilket kaldte på nye løsninger. Derfor har patienterne og sundhedsvæsenet de seneste måneder stiftet bekendtskab med blandt andet videokonsultationer og onlineløsninger som aldrig før. Nu er hverdagen langsomt på vej tilbage i sundhedsvæsnet, men det er afgørende, at vi ikke vender tilbage til de gamle velkendte måder at have patientkontakt på. Corona har været et naturligt eksperiment for digitalisering i sundhedsvæsenet – og det skal vi udnytte til at blive klogere.

 

Hvad foreslår vi konkret?

Hjerteforeningen foreslår, at der nedsættes  en ekspertgruppe, som skal samle data og erfaringer fra digitaliseringstiltag i sundhedsvæsenet under corona. Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger hurtigst muligt , for på den måde ikke at tabe de gode erfaringer og den store viden, som vi har fået som følge af corona.

Gruppen skal bestå af væsentlige interessenter på sundhedsområdet. Herunder bl.a. patientrepræsentanter, faglige selskaber, KL, Danske Regioner, de fem regioner, myndigheder og faglige eksperter.

 

Hvad skal ekspertgruppen levere?

Vores ambition er, at gruppen skal levere på følgende områder:

  • Udarbejde konkrete anbefalinger til digitaliseringstiltag, som kan give patienter og sundhedsvæsen merværdi, samt er mulige at udbrede nationalt.
  • Identificere generelle begrænsninger og muligheder i de nuværende digitale løsninger, samt hvordan digitale løsninger fremadrettet kan understøtte mindre ulighed i sundhed geografisk og socialt