Det er bekymrende, når nyere tal viser, at hospitalsansatte i højere grad får coronavirus (COVID-19) end resten af befolkningen, mener Hjerteforeningens forskningschef. Læger og sygeplejersker skal passe på os, så problemet rammer dobbelt.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Af Stine Troense, redigeret af Mads Louis Orry

 

Omkring 6 procent af det testede sundhedspersonale på de danske hospitaler har coronavirus (COVID-19), mens tallet for befolkningen kun er lige under 2 procent, viser nyere tal fra Statens Seruminstitut ifølge Dagens Medicin.

Af de testede hospitalssygeplejersker er lidt over 7 procent smittet med coronavirus, mens tallet kun er lidt mindre for social- og sundhedsassistenter. Lægernes smittegrad er 5,81 procent.

– Vi kan se på tallene, at læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på landets hospitaler i højere grad bliver smittet med coronavirus end resten af den danske befolkning. Det er måske ikke så overraskende, set i lyset af at netop de faggrupper er i større kontakt med smittede end vi andre. Men det betyder dog, at der er grund til at være bekymret for de hospitalsansattes helbred, sige Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen.

– Det er bekymrende, at vores sundhedspersonale har en risiko for at blive smittet i denne grad. For ikke nok med at de selv bliver måske alvorligt syge, de risikerer også at smitte andre patienter og kollegaer. Samtidig er sundhedspersonalet under sygdom ikke til rådighed til at hjælpe patienter, herunder hjertepatienter, siger Gunnar Gislason.

Han peger på, at det er vigtigt at beskytte sundhedspersonalet på vores hospitaler mod smitte med coronavirus.

– Har han eller hun selv en hjertesygdom og arbejder under denne større risiko i det kliniske miljø, er det også et område, vi som minimum skal være mere opmærksomme på, så vi passer bedst muligt på alle udsatte grupper. I den sammenhæng er det også vigtigt at sikre, at de nødvendige værnemidler står til rådighed og anvendes konsekvent til at forebygge smitte.