Find ud af, hvor stor risiko du reelt er i. og vær også opmærksom på, at sociale relationer har stor betydning for vores mentale sundhed og livskvalitet. Sådan lyder nogle af rådene fra Hjertelinjen til danskerne, der ringer for at spørge, om de trods coronakrisen bør deltage i sommerens bryllup, barnedåb og lignende.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjertelinjen modtager for tiden flere henvendelser fra hjertepatienter og pårørende, der er bekymrede over, hvordan og om de må deltage i datterens bryllup, barnebarnets barnedåb eller den store familiefødselsdag. For coronavirus er stadig noget, som danskerne er optaget af, og som mange kronikere selvsagt gerne vil undgå at blive smittet med.

Sygeplejerske og konsulent på Hjertelinjen Mia Jandrup fortæller her om spørgsmålene og giver dig svar.

 

Hvilken situation står danskerne, der ringer til Hjertelinjen, oftest i?

– De føler sig splittede imellem gerne at ville deltage, fordi det eksempelvis er en nærtståendes bryllup eller barnebarnet, der skal døbes, og at være bekymrede for, om de sætter deres eget helbred over styr og dermed udsætter sig selv for en potentielt stor fare. Og så fornemmer vi også, at det er rigtig svært for dem at følge rådene om at undgå steder med mange mennesker samlet, undgå at handle på tidspunkter, hvor der er mange mennesker, undgå myldretid i offentlige transportmidler, og så alligevel deltage i en fest med mange mennesker samlet. Rigtig mange har i en lang periode holdt sig meget for sig selv og kun set de nærmeste. Mange har valgt at arbejde hjemmefra, også efter at man kunne møde op på arbejde igen, at flytte i sommerhuset og så videre. Derfor kan det virke meget grænseoverskridende at sætte sig selv i sådan en situation.

 

Hvad er folk bekymrede for?

– Folk spørger først og fremmest, om det er sikkert for dem at deltage i begivenhederne i løbet af sommeren. Vi fornemmer, at de ofte spørger os på Hjertelinjen for at have en legitim grund, hvis de takker nej til invitationen – så det ikke alene er deres beslutning, men at de har en god grund. Folk beskriver, at det er svært at sige fra, og at de kan være bekymrede for, hvordan det opfattes, hvis de siger fra, når det virker, som om mange er vendt tilbage til den normale hverdag og ikke tager de anbefalede forholdsregler.

 

Hvad svarer I generelt folk?

– Vi svarer, at det er væsentligt at afdække, hvad den enkeltes risiko er. Om de er i øget risiko eller ej for et alvorligt forløb med coronavirus (COVID-19), og at tage lægen med på råd. Og dernæst taler vi om, at sociale relationer har stor betydning for vores mentale sundhed og livskvalitet, og at det er væsentligt at vægte også i en tid med coronavirus, og at det kan have lange udsigter, før tingene normaliseres igen. Det, vi henholder os særligt til, er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til folk i øget risiko.

Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, som Mia Jandrup henviser til, er:

”Når befolkningen følger Sundhedsstyrelsens generelle råd for reduktion af smitterisiko, både i det offentlige rum, privat og på arbejdspladser, skabes et miljø, hvor også personer i øget risiko kan deltage. Det vil sige, at personer i øget risiko i udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, hvis der tages hensyn til ovenstående særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand.”

 

Så hvad betyder det i praksis?

– Det handler om, at folk skal afgøre med sig selv, hvilken betydning det har for dem at deltage i det pågældende arrangement. Altså om det er betydningsfuldt for dem eller ej, om de ville være kede af at gå glip af det eller ej. Vi skal huske, at vi ikke kan få en garanti for, at noget er risikofrit, men at vi er rigtig godt beskyttet, når vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand og god håndhygiejne. Og så er det værd at nævne, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række gode råd om private fejringer og arrangementer. Der er stadig en coronavirus i Danmark, og den kan føre til smitte, og hvordan holder man så en fest på en forsvarlig måde? Jeg nævner dette for at fremhæve, at ansvaret ikke udelukkende ligger på vedkommende, der er i øget risiko – vi har et fælles ansvar for at passe godt på hinanden.

 

Hvad er dine bedste råd?

  1. Tag lægen med på råd. Man er naturligvis også meget velkommen til at kontakte Hjertelinjen for en samtale herom

 

  1. Tal med arrangørerne af festen eller arrangementet om din situation. Derved kan du høre, hvordan rådene efterleves. Man vil sjældent være den eneste i øget risiko.

 

  1. Vores bedste våben er at sørge for den gode håndhygiejne og afstanden. Det handler om at bruge sin sunde fornuft, og at du bl.a. er opmærksom på de mange kontaktflader. Undgå fælleshåndklæder. Medbring eksempelvis egen håndsprit, så du er sikker på ikke at skulle undvære.

 

  1. Undgå buffet, og undgå tag-selv-skåle med eksempelvis chips, slik og lignende. Hvis der er buffet, kan du med fordel spørge, om det er muligt, at der bliver portionsanrettet til dig.

 

  1. Undgå kram, håndtryk og kindkys, og vær opmærksom og forberedt på, at folk kan lægge op til det.

 

  1. Undersøg muligheden for, at du kan sidde til bords med dine nærmeste. For folk i øget risiko gælder anbefalingen om mindst to meters afstand. Og derfor kan du med fordel sidde sammen med dine nærmeste.

 

  1. Desuden bør man være opmærksom på, at der i visse situationer er øget risiko for dråbesmitte, hvorfor to meter afstand i de tilfælde gælder for alle. Det drejer sig som aktiviteter med kraftig udånding som eksempelvis ved sang, råb og fysisk anstrengelse som ved dans og festlege. Ophold i lukkede rum med begrænset plads og dårlig udluftning øger også risiko for smitte. Udendørs arrangementer giver bedst mulighed for at holde afstand og mindsker risikoen for kontakt og dråbesmitte. Virussen har dårligere vilkår udenfor. Fra Sundhedsstyrelsen lyder rådet til arrangørerne: Ved placering af gæster ved borde kan der indgå overvejelser, der tager hensyn til, at ældre eller personer i øget risiko for et alvorligt forløb bør have mulighed for at holde ekstra afstand.

 

  1. Ved servering af alkohol bør man være opmærksom på, at anbefalingerne kan være sværere at følge, jo mere der bliver indtaget. Og derfor kan det være en god idé, at man er mådeholden og overvejer at gå hjem, hvis man fornemmer, at selskabet bliver beruset, og oplever, at myndighedernes anbefalinger ikke bliver fulgt i tilstrækkeligt omfang.

 

Du er velkommen til at ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00.