Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft, redegør her for reaktionen på den kritik, projektet P.S. I Love You er udsat for. En kritik, der får Hjerteforeningen til at justere projektet fremadrettet.

Artiklen er udgivet for over 30 dage siden. Har du spørgsmål til indholdet, kontakt kkjensen@hjerteforeningen.dk.

Anne Kaltoft:

“I Hjerteforeningen kæmper vi for liv uden hjertesygdom. I den kamp ligger der også en stor opgave for Hjerteforeningen i at sætte forebyggelse på dagsordenen. Vi må nemlig erkende, at de nuværende strategier for at forebygge hjertesygdomme ikke er tilstrækkelige. Og slet ikke over for de unge: Flere unge begynder at ryge, og andelen af danske unge, der føler sig stressede eller ensomme, er stigende. Kimen til hjertesygdom grundlægges i de unge år, og hvis vi skal lykkes med at forebygge hjertesygdom, skal vi finde nye kommunikationsformer og ikke mindst budskaber, som unge har lyst til at lytte og forholde sig til.

Projektet P.S. I Love You er et forsøg på at eksperimentere med kommunikation og dialog om det sunde hjerteliv. Det sker med udgangspunkt i lysten til at opnå et godt og langt liv og dermed også et ønske om at ville investere i sit eget liv gennem kloge valg. Det er en del af projektet, at Hjerteforeningen samler erfaringer og evaluerer undervejs. Det har fra starten været en præmis, at nogle elementer ville fungere godt, andre forventeligt mindre godt.

Projektet har i den seneste uge været udsat for hård kritik. Vi har lyttet til kritikken. Vi har lært, at de to koncepter, der af P.S. I Love You formidles som “stemmer”, skaber forvirring om Hjerteforeningens faglige ståsted og anbefalinger. Hjerteforeningen arbejder ud fra (læge-)videnskabelig evidens, og det grundlag må der ikke herske tvivl om. Derfor justerer vi nu projektet, således at de to koncepter ”Den Holistiske Doktor” og ”Mindblown” ikke fremover vil være at finde på P.S. I Love You’s hjemmeside. De to koncepter har også haft interessante elementer, men vi tager kritikken til efterretning.

Vi tror uændret på, det er vigtigt, at vi har mod til at afprøve nye kommunikationsformer og udvikle forebyggelsesstrategier, som unge mennesker finder meningsfulde. For i Danmark kan op til 80 procent af alle hjertesygdomme forebygges.

Det er Hjerteforeningens ambition at bidrage til, at Danmark har den mest hjertesunde befolkning i verden. Det kræver nytænkning og ikke mindst viljen til at ville eksperimentere og lære.”