Omkring 70 forskellige forskergrupper rundtom i verden leder efter vaccinen mod COVID-19. Processen er langsommelig og skal igennem mange faser, men vaccinen er vores bedste chance imod corona, siger hjertelæge og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason til medlemsbladet Hjerteliv.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Artiklen er fra medlemsbladet Hjerteliv. Bliv medlem, og modtag det trykte blad i din postkasse.

 

Lige nu lyder de optimistiske forventninger om en vaccine mod COVID-19 på 12-18 måneder. Og det er optimistisk, mener Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, for under normale omstæn­digheder tager det flere år at udvikle en effektiv vaccine. Men omstændighederne er ikke normale, så langtfra.

– Det er hele verden, der skal vacci­neres. Det vil tage lang tid, måske mange år. Der er ekstraordinært mange, der arbejder på sagen, og der er mange måder at gribe det an på. Håbet er så, at en eller flere af grupperne har succes. Der er meget på spil, siger Gunnar Gislason.

Forskningschefen forklarer, at årsagen til, at det som regel tager flere år at udvikle en effektiv og sikker vaccine, er de nødvendige faser, den skal igennem: Først skal vaccinen virke effektivt i laboratorieforsøg, siden i dyremodeller, dernæst skal den afprøves på mennesker, først i mindre forsøg og så i et såkaldt randomiseret studie, hvor en gruppe bliver vaccineret og sammenlignet med en gruppe, der ikke gør. I forsøgsstadierne bliver der set på, om vaccinen er sikker, om den giver de ønskede resultater – dvs. immunitet mod syg­dommen – hvor længe den i givet fald giver immunitet, i hvilke doser den er effektiv, og hvilke bivirkninger der kan være ved den.

– Vi skal ikke udvikle en vaccine, som viser sig at have bivirkninger, som er værre end den sygdom, den skal beskytte imod. Men hele processen tager bare tid. Lang tid, siger Gunnar Gislason.

Bliv medlem af Hjerteforeningen, og modtag Hjerteliv direkte i din postkasse

 

Udfordrende produktionsforhold

Hovedformålet med vaccine er at skabe flokimmunitet, så man på den måde forhindrer smitten i at sprede sig i samfun­det. Det kræver immunitet hos 60 procent af befolkningen.

Og det ér vaccinen, vi skal sætte vores lid til, også selv om der sideløbende arbejdes på at udvikle behandling af COVID-19.

– Behandlingen vil være målrettet dem, som bliver svært syge. Det overordnede mål er helt at forhindre folk i at blive smittet, siger Gunnar Gislason.

Én ting er at opfinde vaccinen mod corona. En anden er at sikre, at den kan produceres i de enorme mængder, der vil være behov for, når en hel verden skal vaccineres. Det kræver produktionsforhold, som kan opskaleres i en grad, der ikke er set før. Og det bør der allerede planlægges efter nu, selv om der kan gå år, før vaccinen reelt er klar til produktion.

– Ellers kan det give kæmpemæssige udfordringer og flaskehalse, forklarer Gunnar Gislason, som forventer, at det relativt lange tidsperspektiv vil betyde, at man i første omgang vil prioritere udsatte grupper af mennesker – risikogrupperne – til at modtage vaccinen.

Af de 70 forskergrupper, som arbejder på at finde en vaccine, sidder én i Danmark.

Bliv medlem af Hjerteforeningen, og modtag Hjerteliv direkte i din postkasse

Hold dig opdateret om corona og hjerte på hjerteforeningen.dk/corona