Den 8. juni blev der lukket yderligere op for idrætten i Danmark. Hjerteforeningen understreger, at forudsætningen for en god genåbning er, at både vi brugere og de, der afholder idrætten, kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne, og der har vi stadig et fælles ansvar for at passe på hinanden og især de udsatte, som har øget risiko ved coronasmitte, siger forskningschef.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Håndvægte kan igen løftes, og bolde kan atter dribles. Idrætten er nemlig godt i gang med at åbne op i Danmark, både udendørs og indendørs.

Men hvordan gør vi det, så alle føler sig mest muligt trygge?

Svaret fra Hjerteforeningen og myndighederne generelt er, at de ansvarlige ledere, ansatte eller frivillige skal sørge for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt.

– Der skal altså fortsat være stort fokus på afstand og god hygiejne, siger forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason, der dog glæder sig over, at danskerne nu generelt får flere muligheder for at være fysisk aktive og på den måde pleje også deres hjertes sundhed.

Kulturministeriet har sammen med aktørerne på området udarbejdet en række retningslinjer for genåbningen. Det betyder, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges, ligesom regler for afstand og størrelse af forsamlinger stadig skal overholdes. Samtidig er der en lang række retningslinjer, der gælder for specifikke aktiviteter og faciliteter. Du kan læse meget mere på Kulturministeriets hjemmeside om genåbningen.

 

Hvad med mig som hjertepatient?

Hvordan skal jeg som hjertepatient forholde mig? Det spørgsmål modtager Hjertelinjen, der er Hjerteforeningens telefonrådgivning, løbende i disse dage efter genåbningen af idrætten.

Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason svarer:

– Hvis alle regler og retningslinjer overholdes i forhold til afstand, antal personer, god håndhygiejne, rengøring og lignende, er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at hjertepatienter deltager i aktiviteter på samme niveau som før coronakrisen.

Dog peger Gunnar Gislason på, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus (COVID-19) fortsat skal være ekstra opmærksomme, eksempelvis på rengøring og på at spritte af, før og efter at de anvender motionsredskaber. Det anbefales også, at personer i øget risiko ved smitte med coronavirus ikke benytter omklædningsrum og badefaciliteter, hvis det kan undgås.

Kulturministeriet anbefaler i sine retningslinjer at frivillige i øget risiko ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsforeninger og lignende indtil videre. Samtidig beder man om, at det oplyses eksempelvis på foreningers hjemmesider og indgangsdøre til idrætsfaciliteter, at personer i øget risiko udviser stor forsigtighed, hvis de besøger idræts- og fritidsfaciliteter.

 

Overvej nødvendigheden af at motionere indendørs

– Tilhører du en af de grupper, som er i øget risiko for et alvorligt forløb ved coronavirus, bør du derfor overveje med dig selv, om du har behov for at anvende indendørs faciliteter, eller om du måske hellere skulle motionere udendørs hen over sommeren. Det kunne være ved at gå eller løbe en tur eller ved at deltage i en af Hjerteforeningens online motionsaktiviteter, foreslår Gunnar Gislason.

– Generelt vil jeg gerne opfordre til, at vi selvfølgelig fortsat er opmærksomme på at passe på os selv, men samtidig ikke lader coronavirussen fylde alt. Vi skal som individer og som samfund løfte vores fælles ansvar for at passe på hinanden og især de udsatte i øget risiko ved coronasmitte. Også når vi dyrker idræt.

 

Brug for hjælp?

Tal med rådgiverne på Hjertelinjen på alle hverdage. Ring på telefon 70 25 00 00

Læs Kulturministeriets retningslinjer

Prøv Hjerteforeningens Hjertemotion og Hjertetræning med Thomas Evers Poulsen.

Besøg hjerteforeningen.dk/corona og hold dig opdateret om coronavirus og hjertet