Fra de første 2-3 coronahenvendelser i starten af marts til 200 på én dag blot en uge senere. Rådgiverne på Hjertelinjen skulle på rekordtid lære at navigere i en sygdom, som var ny for hele verden – og være en stemme i en tid, hvor mange patienter ringede, fordi de følte sig ensomme og angste i isolationen

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Medlemsbladet Hjerteliv tog pulsen på Hjertelinjen, umiddelbart efter at coronakrisen startede. Her er beretningen om, hvordan rådgiverne pludselig fik endnu mere travlt med at hjælpe danskerne.

Husk, at du kan blive medlem af Hjerteforeningen og modtage Hjerteliv direkte i din postkasse

 

”Der har været 20 henvendelser om corona den seneste uge”.

Oplysningen kommer på et møde på tværs af Hjerteforeningen fra en af Hjertelinjens rådgivere. Datoen er tirsdag den 3. marts, og Danmarks første corona­patient har været kendt i seks dage. Siden da har Hjertelinjen dagligt fået to-tre henven­delser om det nye virus, som lagde dele af Kina ned og ramte Italien og nu Danmark.

20 henvendelser om corona på en uge er meget, konstaterer en af de andre mødedeltagere, for Hjertelinjen plejer at have 150 henvendelser ugentligt om alle hjerte-kar-relaterede emner tilsammen. Tyve ekstra om ét emne er noget, der kan mærkes.

Derfra stiger tallet blot. En uge senere er antallet af coronarelaterede henvendelser 40 på én dag. Om onsdagen, hvor statsmin­ister Mette Frederiksen holder pressemøde om aftenen den 11. marts, kontakter over 100 hjertepatienter og pårørende Hjertelin­jen med coronaspørgsmål, og torsdag efter pressemødet er tallet fordoblet: 201.

– Det var korte samtaler af to-tre minut­ters varighed. Bekymringssamtaler med meget konkrete spørgsmål i forhold til egne diag­noser. Folk spurgte meget til, om netop de var i den målgruppe, som vi pludselig hørte om alle steder, på pressemøder, i medi­erne osv. ”Hvem er de ældre og sårbare grupper? Er det mig?”. Flere spurgte, om de skulle gå i frivillig hjemmekarantæne. Det var meget det, det handlede om de første dage, fortæller lederen af Hjerteforeningens rådgivningsteam i Team Øst, Pernille Ibsen Hauge.

Husk, at du kan blive medlem af Hjerteforeningen og modtage Hjerteliv direkte i din postkasse

 

Indsamling af viden

På dette tidspunkt er der sat ekstra bemanding på Hjertelinjen. Fra tre rådgivere dagligt til otte.

Men en ting er at sikre hænder nok til at besvare de mange, mange ekstra henvendelser. Noget andet er, hvordan de skal besvares. For med en sygdom, som blot tre måneder tidligere er stort set ukendt for alle, men som har vist sig at kunne udgøre en særlig risiko for hjerte-kar-patienter, er det udfordrende at skaffe og ikke mindst formidle den mest præcise viden til netop denne gruppe patienter.

– Vores rådgivningsteam var helt fra start i tæt dialog med Hjerteforeningens forskningsafdeling, som havde fulgt udviklingen i Kina og forholdt sig til de data, der kom derfra. De kunne se, at hjerte-kar-patienter var blandt de sår­bare grupper, der skulle beskyttes mod coronasmitte, og det var i løbende dialog med forskningsafdelingen, at rådgiverne fik viden om sygdom­men og hjælp til, hvilke svar de skulle give de patienter og pårørende, som henvendte sig, siger Betina Egede Jensen, chef for frivillige, patient- og pårørendestøtte i Hjerteforeningen.

Som dagene fortsætter med flere og flere indskærpelser angående fødevaresikkerhed, grænsekontrol, socialt samvær og færden i det offentlige rum, fortsætter også de mange henvendelser til Hjertelinjen. Men fokus ændrer sig:

– Spørgsmålene begyndte at handle om, om man kunne gå på arbejde med sin hjertesygdom. Taxachauffører, pædagoger på bosteder, buschauffører og kassemed­arbejdere med en hjertesygdom eller en pårørende med hjertesygdom blev i tvivl om, hvorvidt det var forsvarligt for dem at fortsætte med at gå på arbejde. I mange af tilfældene måtte vi opfordre til, at de tog en snak med deres arbejdsgiver, siger Pernille Ibsen Hauge.

Også sundheds- og omsorgspersonale med fx et barn med hjertesygdom der­hjemme kontakter Hjertelinjen.

– De følte meget, at de stod helt i front og havde stor risiko for at tage smitte med hjem. De var bekymrede, fortæller Pernille Ibsen Hauge.

Husk, at du kan blive medlem af Hjerteforeningen og modtage Hjerteliv direkte i din postkasse

 

Angst og ensomhed

Omkring en uge efter statsminister Mette Frederiksens første pressemøde begynder samtalerne på Hjertelinjen igen at ændre form. Antallet af henvendelser om corona er på omkring 100 om dagen, og fra at være af få minutters varighed er nogle af dem nu helt op til en halv time. Det er iso­lationen og fraværet af kram og kontakt med andre mennesker, der begynder at tære.

– Mange ringede og følte sig ensomme. De var kede af det. Nogle græd. De var også angste og spurgte om, hvordan det føles at komme i respirator. De gjorde sig tanker om, om de skulle dø, hvis de blev ramt af coronavirus, fortæller Pernille Ibsen Hauge, som også hører fra rådgiverne på Hjertelinjen, at der begynder at komme henvendelser fra nye hjertepatienter, som pludselig står uden opfølgning på deres be­handling. For da suspenderingen af udrednings- og behandlingsgarantien træder i kraft, ryger også rehabiliteringsplanerne og den planlagte kontrol.

– Det var nye hjertepatienter, som ikke vidste, hvad de skulle gøre af sig selv. De var helt nye i systemet og oplevede et stort tomrum, efter at deres behandling var afsluttet og deres efterfølgende forløb sat på pause, siger Pernille Ibsen Hauge.

Små to uger efter det første presse-møde stabiliserer antallet af henvendelser på Hjertelinjen sig til dagligt til at ligge lige under 100, der handler om corona, siden til ca. 50 coronarelaterede henvendelser om dagen. De følgende uger stiger antallet igen, hver gang et nyt pressemøde justerer retningslinjer for færden i samfundet, åbner for daginstitutioner og de små skoleklasser eller laver ændringer, der handler om be­handling i sundhedsvæsnet.

Husk, at du kan blive medlem af Hjerteforeningen og modtage Hjerteliv direkte i din postkasse

Hold dig opdateret om coronavirus og hjertet på hjerteforeningen.dk/corona