Medierne beskriver for tiden, hvordan stigninger i prisen på medicin påvirker patienterne. I Hjerteforeningen understreger man, at prisen skal være mest muligt i ro, netop fordi den påvirker, om patienten tager medicinen og dermed følger den nødvendige behandling.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Blodtrykket er for højt. Men medicinen kan hjælpe. Alt er nogenlunde godt på den måde. Men hvad sker der, hvis medicinen bliver for dyr?

SE KONTANT PÅ DR: Hjerteforeningens forskningschef udtaler sig om prisstigninger (spol frem til cirka 34 minutter)

Det dilemma, der er aktuelt for mange danskere og hjertepatienter, bliver i øjeblikket beskrevet i flere medier. I en rundspørge foretaget af DR fortæller 315 ud af 350 læger, at de inden for det sidste år har oplevet at have patienter, der ikke har købt den receptpligtige medicin, de havde udskrevet til dem, fordi de ikke har råd.

DR spurgte også lægerne, om det er deres oplevelse, at medicinpriser, der svinger, er grunden til, at patienter periodevis ikke har taget den medicin, der er udskrevet til dem. Ud af 336 læger svarede 88 læger “Ihøj grad”, og 190 læger svarede “I nogen grad”.

I Hjerteforeningen er forskningschef og hjertelæge Gunnar Gislason bekymret over denne udvikling, fordi eksempelvis hjertepatienter netop har stor gavn af deres medicin.

– Det er vigtigt, at patienterne kan være trygge ved den medicin, de får ordineret af lægen. Og ved at medicinen ikke pludselig stiger i pris, eller at der er store prisudsving, siger Gunnar Gislason.

– Vi ved, at prisen har stor betydning for, hvor godt patienter tager deres medicin, og det kan betyde, at patienterne holder pause eller helt stopper med at tage deres medicin. Det giver stor utryghed for patienterne, da det også bl.a. hænger sammen med, hvor stort et tilskud de får, og hvor de er i tilskudsperioden.

Gunnar Gislason peger på, at det for hjertepatienter kan være forbundet med stor risiko, hvis de ikke tager medicinen som ordineret.

– Det kan betyde, at dit blodtryk stiger og går ud af kontrol, og at din risiko for blodpropper bliver større, og det medfører ultimativt en risiko for fatale konsekvenser. Derfor ser Hjerteforeningen med stor alvor på det, lyder det fra forskningschefen.

DR Nyheder sendte rundspørgen ud til 1.395 praktiserende læger, som blev besvaret af 23 procent.

 

Du kan ringe til Hjertelinjen, hvis du har spørgsmål, på 70 25 00 00 mellem kl. 9 og 16 på hverdage.