Du har som pårørende måske et behov for og en lyst til at besøge hjertepatienten, der er indlagt eller på plejehjem, men særlige regler gælder på grund af coronakrisen. Her får du seneste nyt om reglerne. 

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Måske bor din ældre mor med hjertediagnose på plejehjem og trænger til besøg. Men sådan et besøg har været svært på grund af coronakrisen og smitterisikoen. Nu er der dog kommet nyt om reglerne, som er blevet lempet.

Under coronakrisen har der som bekendt været indført besøgsrestriktioner på hospitaler, klinikker, plejehjem og lignende, hvor patienter og beboere generelt er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med coronavirus (COVID-19).

– Restriktionerne er blevet indført for at beskytte patienter og udsatte borgere, men de har haft store menneskelige omkostninger for både dem og deres pårørende, siger Gunnar Gislason, der er hjertelæge og forskningschef i Hjerteforeningen.

I takt med at coronasmitten er kommet under kontrol, og store dele af samfundet er lukket op, er disse restriktioner nu blevet lempet af Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Sådan er de nye regler

Hovedpunkterne for de nye besøgsregler er:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Udendørs besøg kan ikke forbydes.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Hvis en patients/beboers helbred eller de fysiske rammer på hospitalet/plejehjemmet gør, at besøg ikke kan finde sted udendørs, så kan patienten/beboeren få besøg indendørs af en-to faste personer, som denne selv udpeger. Hvis en patient/beboer er kritisk syg eller døende, skal ledelsen af hospitalet/plejehjemmet fortsat sikre, at alle nære pårørende kan komme på besøg indenfor.
  • På hospitalet vil besøgspersonen kunne tage med patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det er ledelsen på hospitalet eller plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan tillades besøg/ledsager. Der skal bl.a. tages hensyn til, om besøget kan gennemføres på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.
  • Som pårørende får man mulighed for – på frivillig basis – at lade sig teste for coronavirus forud for besøg på hospital, sygehus mv.

 

Gunnar Gislason minder om, at vi fortsat skal passe på hinanden.

– Selvom man lemper restriktionerne med hensyn til besøg, så er vigtigt altid at huske at beskytte de ældre og sårbare mod smitte og være ekstra opmærksom, hvad angår forholdsregler, siger forskningschefen.

 

Mere information

Læs mere om besøgsrestriktionerne her på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Læs mere om, hvordan du som pårørende skal forholde dig, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.