Coronakrisen kradser også internt i familier og ægteskaber, hvor parterne ikke kan blive enige om strategien for coronasikker opførsel. Hjertelinjen oplever flere konfliktfyldte henvendelser fra bl.a. ægtefæller. Få vores tre gode råd.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Mens der ude i samfundet er et kollektivt ansvar for at følge myndighedernes anbefalinger om coronasikker færden, så kan anbefalingerne være anledning til uenigheder og stridigheder i privaten, hvor parterne ikke kan blive enige om en fælles “strategi”. Det fortæller Anne Marie Kurtzhals, som er rådgiver på Hjertelinjen, hvor man de seneste uger har fået henvendelser fra ægtefæller i konflikt.

– Og det er mange henvendelser. Parterne er simpelthen uenige om, hvordan de kan gebærde sig, hvad de må og ikke må, hvad de bør og ikke bør, fortæller Anne Marie Kurtzhals.

 

Meget på spil

Situationen kan være, at den ene af parterne er ’sårbar’, dvs. tilhører den gruppe af hjertepatienter, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med coronavirus. Vedkommende ringer til Hjertelinjen med en bekymring, fordi ægtefællen – som ikke tilhører risikogruppen – fx ønsker at tage på ferie med børn og børnebørn.

I nogle tilfælde er det omvendt, hvor det er ægtefællen til den sårbare, der ønsker at anlægge en mere restriktiv strategi i forhold familie og børnebørn.

– Så hænder det, at vi tager samtalen med begge parter sammen, fortæller Anne Marie Kurtzhals.

Et andet eksempel fra Hjertelinjen er de voksne børn, der ringer ind på deres fars vegne, fordi han tilhører den sårbare gruppe, men ifølge børnene ikke er god nok til at efterleve forholdsreglerne for at undgå smitte.

– Der er så meget på spil i henvendelserne, og ofte ligger der jo andre ting til grund for, at konflikterne eskalerer. Derfor er vi også meget påpasselige med de råd, vi giver i disse tilfælde, siger Anne Marie Kurtzhals.

– Vi prøver sammen med dem, der henvender sig, at se situationen oppefra i et større perspektiv, og lægger op til, at kun de selv ved, hvordan løsningen på konflikten ser ud i netop deres situation.

 

3 langtidsholdbare løsninger

Anne Marie Kurtzhals giver disse overordnede råd om at være fælles om forholdsregler i forbindelse med corona:

  1. Indstil jer – sammen – på, at I skal lægge en strategi, som holder i en længere periode. Det her er noget, der kan trække ud og blive et vilkår for nogle grupper af hjertepatienter.
  2. Sæt den konkrete situation, I er uenige om, i et større perspektiv og vurder jeres situation som helhed. Spørg jer selv om, hvilke ting som er vigtigst for jer.
  3. Find løsninger, som I begge kan leve med.