I takt med, at forskerne bliver klogere på coronavirus (COVID-19), opdaterer myndighederne anbefalingerne til danskerne. Nu har Sundhedsstyrelsen opdateret anbefalingerne til, hvem den betragter som en del af den særlige risikogruppe for at blive syg af coronavirus. Også på hjerteområdet

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Artiklen er et udtryk for den eksisterende viden på udgivelsestidspunktet

Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona

 

I dag har Sundhedsstyrelsen udsendt en opdateret liste over de tilstande eller sygdomme, man mener, vil give ”en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb” ved smitte med coronavirus (COVID-19) 

SUNDHEDSSTYRELSEN: Du kan her læse Sundhedsstyrelsens udmelding i sin helhed 

Listen omfatter også hjerteområdet, og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason understreger i den anledning: 

– De fleste, der smittes med coronavirus (COVID-19), får et mildt forløb, og et mindre antal får et mere alvorligt forløb med behov for hospitalsindlæggelse. Listen fra Sundhedsstyrelsen er et udtryk for, hvad vi som fagfolk ved lige nu. Den viden vokser løbende, og det er vigtigt, at vi reagerer på dette ved efter behov at tage en god snak med vores egen læge eller behandler om vores individuelle situation, hvis vi oplever symptomer på smitte. Generelt betragter vi hjertepatienter som værende risikogruppe, men der er stor forskel fra patient til patient og forskel på, i hvilken grad hjertesygdom påvirker patientens dagligdag. For der skal altid laves en konkret vurdering af, hvorvidt du som enkeltperson og måske hjertepatient med en given sygdom eller tilstand også vil have en øget risiko for et sværere sygdomsforløb. Det er sådan, denne udmelding kan bruges.  

HJERTELINJEN: Ring til Hjertelinjen alle hverdage på 70 25 00 00  

 

Disse hjertepatienter er i øget risiko 

Sundhedsstyrelsens vurderer, at hjertepatienterne, der har øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus (COVID-19), er patienter med: 

 • Moderat til svært kronisk hjertesvigt  
 • Dårligt reguleret forhøjet blodtryk  
 • Højt blodtryk i lungekredsløbet  
 • Svær hjerteklapsygdom på grund af aorta- eller mitralstenose 
 • Blodprop i hjertet, ballonudvidelse, bypassoperation eller åben hjerteoperation inden for de seneste tre måneder 
 • Alvorlig arvelig hjertesygdom  
 • Behandlingskrævende rytmeproblemer, bl.a. nogle patienter med en ICD-enhed.   
 • Tilstand, hvor udløbet fra hjertekammeret er hæmmet  
 • Voksne med alvorlig medført hjertesygdom, men ikke: 
 • Todelt aortaklap (bikuspid aortaklap uden betydende aortainsufficiens/-stenose) 
 • Operation efter forsnævring på hovedpulsåren (stentet coarctatio uden hypertension) 
 • Simple skillevægssygdomme (ASD, VSD og AVSD uden betydende klapsygdom).

SPØRGSMÅL: Mangler du forklaringer, eller har du spørgsmål, så ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00

SUNDHEDSSTYRELSEN: Du kan her læse Sundhedsstyrelsens udmelding i sin helhed  

 

I Hjerteforeningen vurderer Gunnar Gislason, at den nye viden skal ses i en sammenhæng og bruges fornuftigt. 

– Det nye er her, at vi nu har mere klarhed med hensyn til, hvilke grupper af hjertepatienter der er mere udsatte end andre. Den viden er ikke komplet, men har du selv en af disse sygdomme eller tilstande, så tag en snak med din læge, og pas så på dig selv, ligesom du hele tiden har gjort som hjertepatient. I den sammenhæng kan man også vurdere, om din alder har betydning for din risiko i forbindelse med coronavirus. Har man ikke nogen af disse sygdomme, så vil mit råd fortsat være at passe på sig selv. Ens for os alle er nemlig fortsat, at vi skal følge myndighedernes anbefalinger, siger Gunnar Gislason. 

 

Hvad skal jeg gøre anderledes nu? 

Gunnar Gislason siger, at tingene rigtigt nok løbende ændrer sig, men påpeger samtidig: 

– Vi har virkelig haft stor succes med at få kontrol med epidemien, og det kan vi bl.a. se ved, at smittetrykket er meget lavt. Det gør, at smitterisikoen er lille for den enkelte – så længe vi alle overholder myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand og håndhygiejne.  

Gunnar Gislason forklarer, at denne fælles, fortsatte indsats vil være effektiv i kombination med myndighedernes aktive teststrategi.  

– På den måde kan vi finde dem, som er smittede og isolere dem, og dermed afbryde smitteklynger hurtigt, forklarer Gunnar Gislason. 

Du kan som hjertepatient eller pårørende dog være bekymret for, om du nu skal gøre noget anderledes i forhold til din smitterisiko i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Gunnar Gislason siger, at han på vegne af Hjerteforeningen er enig med Sundhedsstyrelsen i, at hjertepatienter er en del af den særlige risikogruppe, uden at eksperterne har al viden om, hvor stor den større risiko er. Han maner dog til ro: 

At du skal til at omlægge hele din hverdag nu med denne udmelding i dag, ser vi ikke grund til på nogen måde. Hjerte-kar-sygdom var også i går og for en uge siden noget, der gjorde, at du skulle passe lidt ekstra på dig selv. Du skal i den forstand ikke gøre noget anderledes end tidligere. Derfor er mit råd, at du skal bevare humøret og passe på dig selv og dine nærmeste ved fortsat at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. at holde afstand og sikre en god håndhygiejne, for her ved vi med sikkerhed, at hvis du gør det, så bliver din risiko for smitte mindre.  

HJERTELINJEN: Ring til Hjertelinjen alle hverdage på 70 25 00 00  

 

Find en god balance 

Ligesom Hjerteforeningen således er optaget af trivslen hos hjertepatienter og pårørende, peger Sundhedsstyrelsen på, at det er vigtigt, at du finder en god balance mellem at passe på dig selv og at se og mødes med familie og nærmeste venner.  

– Mange ældre har været rigtig gode til at passe på sig selv og har nærmest isoleret sig i deres eget hjem i forbindelse med nedlukningen af Danmark. Det var anbefalingen på det tidspunkt, hvor vi forventede, at epidemien relativt hurtigt ville være overstået. Men det er hverken godt eller nødvendigt at isolere sig på længere sigt, og derfor kommer vi med nye anbefalinger om, hvordan man stadig kan leve sit liv, selvom man har en sygdom eller tilstand, der giver en øget risiko, fortæller Camilla Noelle Rathcke, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen. 

 

FAKTA: Disse danskere er generelt i risikogruppen 

Generelt vurderer Sundhedsstyrelsen, at følgende personer er i den særlige risikogruppe: 

Ældre over 65 år (især over 80 år eller ældre, som har en eller flere kroniske sygdomme eller bor i plejebolig) 

Personer med svær overvægt (BMI over 35 eller BMI over 30 med samtidig kronisk sygdom) 

 

Personer med følgende kroniske sygdomme: 

 • Svær hjerte-kar-sygdom  
 • Svær lungesygdom  
 • Lungekræft eller kræft med metastaser eller strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes samt pneumonitis som bivirkning til immunterapi 
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion 
 • Kronisk leversygdom med komplikationer 
 • Dårligt reguleret diabetes type 1 og 2, især hvis du har følgevirkninger 
 • Tilstande, der påvirker din ernæring og almentilstand (eksempelvis mavetarmlidelser) 
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene 
 • Fremskreden demenssygdom og let-moderat kognitiv svækkelse, som samtidig er ældre og har anden sygdom.  

 

Personer med nedsat immunforsvar som følge af: 

 • Sygdomme (eksempelvis blodsygdomme) 
 • Organtransplantation 
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi, højdosis steroid og biologiske lægemidler 
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet.

 

Nogle børn med kronisk sygdom (som sædvanligvis følges i ambulatorier/på sygehus og derigennem får individuel vurdering og rådgivning) 

Personer uden fast bopæl 

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip) 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

 

HJERTELINJEN: Ring til Hjertelinjen alle hverdage på 70 25 00 00

 

Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona