Især de unge vælger cigaretter og nikotinprodukter med smag, viser ny undersøgelse af danskernes rygevaner. Det er bekymrende, mener organisationerne bag undersøgelsen, herunder Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Næsten hver fjerde dansker ryger eller bruger røgfri tobak eller e-cigaretter, og af dem betragter 66 procent sig som afhængige. Det viser en undersøgelse af danskernes rygevaner, som er lavet af Danmarks Statistik for Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen.

Cigaretter er det mest brugte nikotinprodukt, og undersøgelsen viser, at 20 procent af danskerne ryger. Heraf ryger 14 procent dagligt, og 6 procent lejlighedsvist.

Der er flest i aldersgruppen 15-29 år, der ryger, bruger røgfri tobak og e-cigaretter. Og det er meget bekymrende, fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø:

– Nikotinprodukterne er både sundhedsskadelige og afhængighedsskabende, og jo tidligere man begynder at bruge dem, jo større er sandsynligheden for, at man bliver afhængig. Børn og unge, hvis hjerne ikke er færdigudviklet, er særligt følsomme over for nikotin, og de bliver hurtigere nikotinafhængige end voksne. Det betyder også, at risikoen for at blive storryger er større, når man starter med at ryge i en ung alder, siger Niels Sandø.

Han påpeger, at den store andel af unge, der bruger disse produkter, understreger, at vi endnu ikke er i mål med at forebygge rygning og brug af andre nikotinprodukter blandt unge.

Smagsstoffer er populære

Flere rapporter peger på, at smagsstoffer i både tobaksprodukter og e-cigaretter gør produkterne mere attraktive for børn og unge. Derfor er det ikke overraskende, at undersøgelsen viser, at e-cigaretter med smag af frugt, slik og sodavand er særligt udbredt blandt unge.

– Vores børn og unge skal sikres en fremtid uden nikotin, og flere voksne rygere skal motiveres til at holde op. De mål er vi heldigvis et stort skridt nærmere med den politiske aftale om bl.a. øget pris, kedelige tobakspakker og forbud mod smagsstoffer, som blev indgået sidste år, siger forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen fra Hjerteforeningen.

Slut med mentol

Undersøgelsen viser, at også smagen af mentol i cigaretter er populær blandt de 15-29-årige. Men siden 20. maj 2020 har det ikke længere været tilladt at sælge cigaretter og rulletobak med smag af mentol.

– Børn og unge kender smagen af mentol fra harmløse produkter som tandpasta og tyggegummi. Undersøgelsen viser desværre, at næsten 3 ud af 10 af de unge, som ryger, ryger cigaretter med mentol. Smagen virker frisk og ufarlig, samtidig med at mentol gør det lettere at lære at ryge. Derfor er vi glade for, at det nu er blevet forbudt, siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse Mette Lolk Hanak.

Undersøgelsen  Danskernes rygevaner 2019 er foretaget på en anden måde end tidligere undersøgelser. Derfor kan denne undersøgelse ikke sammenlignes med tidligere undersøgelser.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gennemført fra 24. september til 3. november 2019 (webbaseret spørgeskema) og fra 6. december til 31. december 2019 (telefoninterviews).

Der deltog 11.945 i aldersgruppen 15 til 79 år i undersøgelsen, og dataindsamlingen blev foretaget via en repræsentativ stikprøve trukket af Danmarks Statistik via Det Centrale Personregister.

Undersøgelsen er repræsentativ med hensyn til alder, køn, uddannelse og region. Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen på vegne af Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Statens Institut for Folkesundhed har bearbejdet data fra undersøgelsen.