På Hjertelinjen melder Hjerteforeningens rådgivere om mange henvendelser, som handler om, hvordan man som hjertepatient skal forholde sig til det at passe sit arbejde i en tid med corona.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

De seneste uger har flere hjertepatienter henvendt sig Hjertelinjen med bekymringer vedrørende arbejde, arbejdsplads og spørgsmålet om øget risiko for coronasmitte ved at passe sit job.

Henvendelserne omhandler bl.a.:

  • Patienter og pårørende, som er i risikogruppen, som er i klemme mellem på den ene side krav/forventninger fra arbejdsplads og ønsket om gerne at ville passe sit arbejde og på den anden side bekymring for sig selv og/eller deres pårørende.
  • Manglende forståelse fra arbejdspladsen og pres i forhold til at få medarbejdere tilbage som er/har været hjemme i en periode.
  • Patienter, som ikke er sygemeldte, som er i risikogruppe, som har været hjemme og har opbrugt deres ferie, som nu ikke har mere ferie mv., og som er utrygge ved at gå på arbejde.
  • Patienter, som er bange for at blive fyret, hvis de oplyser deres arbejdsgiver om, at de er i risikogruppe og har særlige behov/brug for særlige hensyn.
  • Patienter/medarbejdere, som får afslag på sygedagpengerefusion i henhold til ny, udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.
  • Patienter, som er udfordrede med hensyn til vurderingen ”særlig risiko” – er jeg det? Nogle oplever fx, at de hensyn, som i givet fald skal tages på arbejdspladsen, ikke realistisk lader sig gøre.

– Fælles for mange af dem, som henvender sig, er, at de som hjertepatienter er i risikogruppe, ikke reelt er sygemeldt, jf. sygedagpengelovens regler, men samtidig ikke er trygge ved at gå på arbejde, siger Malene Stærmose, socialrådgiver på Hjertelinjen.

Opdaterede anbefalinger

Hun understreger, at Hjertelinjen også får mange henvendelser fra patienter, hvis arbejdsplads er forstående og helt indstillet på at imødekomme den særligt sårbare risikogruppe.

– På Hjertelinjen er vi klar til at rådgive dem, som føler sig klemt, siger Malene Stærmose og håber, at Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger gør det nemmere for denne gruppe at navigere i retningslinjerne.

På baggrund af de mange henvendelser har Hjerteforeningen været i dialog med Sundhedsstyrelsen, der mandag præsenterede nye anbefalinger, som er med til at afhjælpe flere af ovenstående problemstillinger. Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger er mere præcise med hensyn til, hvem der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med COVID-19, og hvorledes disse skal agere.

For at gøre opmærksom på de mange udfordringer for hjertepatienterne, har Hjerteforeningen også udarbejdet et debatindlæg, som har været bragt i Altinget.