Dagvagter er skiftet ud med aftenvagter med færre kolleger. Der sprittes af og holdes afstand. Men Per på 54 år har selv taget alle forholdsreglerne for at kunne gå på arbejde, selv om han er hjertesyg. Han savner interesse og forståelse fra sin ledelse og tydelige retningslinjer.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Da corona ramte Danmark, og landet lukkede ned for at forhindre smittespredning, fulgte også 54-årige Per straks myndighedernes retningslinjer. For at udvise samfundssind – og for at passe på sig selv. For fire år siden fik han konstateret hjertesvigt og er derfor en af de danskere, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syg af corona, hvis han bliver smittet.

– Vi har ikke haft besøg herhjemme, og når vi mødes med nogen, er det primært familien og kun få, og det er udenfor med god afstand, siger Per, som ønsker at være anonym af frygt for at udstille sin arbejdsplads og risikere at blive fyret.

Ikke sygemeldt men i risikogruppen

Umiddelbart efter statsministerens første coronapressemøde den 11. marts, besluttede Per derfor at bruge sin restferie, så han kunne holde sig hjemme og udsætte sig selv for mindst mulig smitterisiko, sådan som sundhedsmyndighederne anbefalede det.

Han arbejder i en større produktionsvirksomhed i Midtjylland, for hvilken coronakrisen ikke har betydet mindre at lave – tværtimod. Så da Pers ferie var opbrugt, var der brug for hans arbejdskraft.

– Jeg er jo ikke sygemeldt, men tilhører stadig risikogruppen, så jeg har følt mig lidt klemt, forklarer Per, som flere gange har appelleret til sin ledelse om hjælp og støtte på grund af sin situation.

– Men de har ikke vist interesse eller forståelse, synes jeg. De har bare sagt, at risikoen for smitte jo er lille i vores område, og at der ikke er noget at være bange for.

Har selv sat sedler op

Per har derfor selv taget sine forholdsregler: Han har byttet sine dagvagter til aftenvagter, hvor der er færre på arbejde og den sociale kontakt derfor mindre. Han holder afstand og vasker hænder.

– Men vi er flere, der rører ved de samme maskiner, og de bliver jo ikke sprittet af jævnligt. Og selv om jeg godt kan se, at mine kolleger forsøger at holde afstand, så er det alligevel, som om der slækkes lidt på forholdsreglerne, siger han.

Han har også selv printet sedler med forholdsregler og hængt dem op udvalgte steder på arbejdspladsen.

– Men det skuffer mig, at det har været mig selv, der skulle gøre det, og ikke min leder. Jeg har ikke hørt noget som helst fra min ledelse. Ikke andet, end at der er brug for mig, og om jeg kan tage ekstra timer.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer med øget risiko i tilfælde af COVID-19 hedder det ellers, at “Arbejdsgiver har ansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko”.

Savner myndighedernes opmærksomhed

Den del oplever Per, at han står alene med, og han har generelt følt sig meget alene med sine dilemmaer og med de beslutninger, han har skullet tage om sin egen situation. Her har han savnet opmærksomhed fra myndighederne på “sådan nogle som ham”.

– Jeg synes, at fokus især har været på de ældre, dvs. dem, som ikke længere er på arbejdsmarkedet. Jeg tror, vi er rigtig mange som mig med kronisk sygdom, som stadig går på arbejde og derfor har kontakt til andre mennesker. Det er mærkeligt, at jeg privat ser få mennesker og holder afstand, mens retningslinjerne ikke rigtigt bliver overholdt på min arbejdsplads, siger Per.

Mandag den 4. maj udgav Sundhedsstyrelsen præciseringer af, hvilke personer der på grund af sygdom eller alder er i øget risiko i tilfælde af COVID-19, samt opdaterede anbefalinger til personer i øget risiko.