Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med coronavirus (COVID-19) og deres pårørende kan blive væk fra arbejde, hvis arbejdet indebærer for stor en risiko for coronasmitte, og modtager løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Hjerteforeningen glæder sig på patienternes vegne.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjertepatienter, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med coronavirus (COVID-19), har fået en håndsrækning fra politikerne på Christiansborg. Regeringen og Folketingets partier er nemlig blevet enige om en ændring af reglerne i sygedagpengesystemet, så personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med coronavirus og deres pårørende kan blive sikret forsørgelse. Tilhører man som medarbejder en af Sundhedsstyrelsens risikogrupper, og har man ikke mulighed for hjemmearbejde eller tilpassede arbejdsopgaver, så får man mulighed for komme på sygedagpenge i en periode. Dog kræver det en konkret lægefaglig vurdering, og at man lever op til de øvrige krav i sygedagpengesystemet. Pårørende kan ligeledes komme på sygedagpenge, hvis de lever op til kravene og bor sammen med den pågældende person.  Det skriver Beskæftigelsesministeriet.

Udgangspunktet for ordningen er Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppe. Der er i alt afsat 200 millioner kroner til aftalen, som løber til og med september.

 

Hjælp til udsat gruppe af hjertepatienter

Din egen læge skal konkret vurdere, om du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb og kan blive en del af ordningen. Det gælder også dine pårørende.

”Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb af coronavirus og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare,” fremgår det af bm.dk.

Private og offentlige arbejdsgivere får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og ordningen har effekt fra omkring 20. maj. Lovgivningen vil i første omgang gælde frem til 1. september.

I Hjerteforeningen siger adm. direktør Anne Kaltoft:

– Vi er glade for, at politikerne ser, hvor stor et dilemma man kan stå i, også som hjertepatient, når man gerne vil passe sit job, men er udfordret af sin sygdom. De danske hjertepatienter og pårørende, som ordningen er relevant for, får nu et tiltrængt sikkerhedsnet, som jeg personligt håber, vil skabe tryghed og en mere sikker ramme for denne gruppe af udsatte danskere, som vi specielt i krisetid har et endnu større ansvar for at passe på.

Anne Kaltoft tilføjer:

– Ordningen giver også anledning til at spørge os selv: Har vi været hurtige nok? Lige efter nedlukningen i marts modtog Hjerteforeningen flere henvendelser fra utrygge patienter, der var bange for at miste deres job. Firkantet sagt, så havde danskere i risikogrupperne mere brug for ordningen for en måned siden, hvor smittetrykket var størst. Står vi i fremtiden i en lignende situation, så skal vi være endnu hurtigere til at lave lignende tiltag.  Vi anderkender samtidig PLO’s (Praktiserende Lægers Organisations) bekymring. Derfor vil vi opfordre myndighederne til, at man udvikler mere præcise retningslinjer for de praktiserende læger, så lægerne får bedre redskaber til at vurdere den enkelte, samtidig med at man sikrer, at den enkelte får en god og ensartet vurdering.

 

Den samlede aftaletekst kan du læse på bm.dk

Læs mere om hjerte og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona

Du er altid velkommen til at ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00