Hjerteforeningen gør opmærksom på, at anbefalingerne om afstand til andre personer under coronakrisen kan give hjertepatienter en oplevelse af at stå alene med at skulle sige fra for at sikre nok afstand.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

”Det er umuligt for dem i risikogrupper (for smitte med coronavirus, COVID-19, red.) selv at sørge for, at andre holder afstand til dem, lyder kritikken fra fem patientforeninger” ifølge artikel på dr.dk, hvor adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft, udtaler sig.

Sundhedsstyrelsens anbefaling til raske mennesker om afstand er nu ændret fra to til én meter. Og det har givet udfordringer for de hjertepatienter, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med coronavirus (COVID-19).

Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Lungeforeningen, Muskelsvindfonden og Cystisk Fibrose Foreningen er således bekymrede for, at det bliver meget svært for patienterne at leve med den nedsatte afstand.

For er du i risikogruppe gælder anbefalingen om, at du skal holde to meters afstand til andre mennesker i det offentlige rum, nemlig stadig.

Dét udgør en svær balance, for der skal jo to mennesker – potentielt én i risikogruppe og én uden for risikogruppe – til at holde afstand.

– Det er ikke alle, der synes, at det er lige sjovt at være ham den sure, der beder andre om at holde afstand. Det kan godt være lidt vanskeligt, når der er åbnet op, og vi må komme tættere på hinanden, at man så er den, der siger det, siger Anne Kaltoft til dr.dk.

– Patienterne føler, at vi tidligere løftede ansvaret i flok, men at de nu står mere alene med det. De føler sig i virkeligheden mere isolerede, end de gjorde for en uge siden, siger Anne Kaltoft fra Hjerteforeningen.

Lungeforeningen bestyrelsesformand er enig.

– Man bliver nødt til at sige til nogle, at man behøver lidt større afstand, og det støder måske nogen, siger Torben Mogensen, bestyrelsesformand for Lungeforeningen, til dr.dk.

 

Tag hensyn til hinanden

Hos Sundhedsstyrelsen er svaret:

– Vi anbefaler, at de holder afstand og beder andre om at tage hensyn til dem, siger Camilla Ratchke, centerchef i Sundhedsstyrelsen, til dr.dk og fortsætter:

– Jeg synes, at det er okay at sige til andre, at “jeg er i risiko for at blive mere syg, end du er”, siger hun.

Derudover kan personer i risikogruppen også vælge at tage andre midler i brug. Camilla Ratchke siger, at såfremt man føler sig tvunget til i nogle situationer at være i fora, hvor der er mange mennesker – det kan være, man er tvunget ned i supermarkedet – så kan man anvende en barriere. Man kan bruge en maske. Centerchefen understreger over for dr.dk, at ”anbefalingen om afstand på en meter ikke betyder, at man kun skal holde sig en meter fra andre. Afstanden må meget gerne være længere”. Hun opfordrer på Sundhedsstyrelsens vegne alle danskere til at gøre sig klart, at der er mennesker, der risikerer at få et alvorligt sygdomsforløb, og at vi alle respekterer og accepterer at holde yderligere afstand. Læs hele artiklen og udtalelserne på dr.dk.

 

FAKTA: Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand

På baggrund af en samlet vurdering af bl.a. den aktuelle dokumentation, internationale anbefalinger og erfaringer har Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut følgende anbefalinger:

 • Hold mindst én meters afstand mellem personer i det offentlige rum.
 • Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor der er særlige hensyn, fx:
  • Hvis man er i tvivl om luftvejssymptomer hos sig selv eller en anden, fx hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud, osv.
  • Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv.
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
  • Ved aktiviteter i bevægelse, fx rutsjebane.
  • Ved ophold i lukkede rum medbegrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv., fx kælderlokaler, skakter mv.

Du kan læse mere i COVID-19: Forebyggelse af smittespredning på sst.dk.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.