Efter nogle uger med bekymrende nedgang i antallet af henvendelser til de praktiserende læger, er borgerne igen begyndt at kontakte egen læge med andet end smitte med coranavirus (COVID-19). Rigtig godt, at patienter reagerer på symptomer, så de kan blive undersøgt i tide, siger adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

OVERBLIK: Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona

 

Antallet af henvendelser med andet end coronasmitte begynder at nærme sig samme niveau som før, coronavirus (COVID-19) kom til Danmark og fik patienter til at tøve med at ringe til deres læge. Det fortæller Mireille Lacroix, næstformand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som kan mærke en stigning i antallet af særligt én type henvendelser.

– Det er især de milde symptomer, der er begyndt at dukke op hos os igen – de atypiske symptomer som lidt ondt i skulderen eller armen, fortæller Mireille Lacroix, der ikke er i tvivl om, at det er denne gruppe patienter, som har holdt sig tilbage de forgangne uger.

– Det er dem med de lette symptomer, der er blevet væk. Ingen af os er jo i tvivl, hvis der pludselig opstår voldsomme smerter, eller der er masser af blod. Men de milde symptomer kan være sværere at reagere på – også selv om de kan være tegn på noget alvorligt – og det har vi kunnet se, er det, der har været tilfældet.

I begyndelsen af april lød det bekymret fra PLO, at man her registrerede op imod 40 % færre henvendelser fra borgere til almen praksis. Det aktuelle tal vurderes at være på 20 % færre, altså en fremgang i antallet af henvendelser. Begge tal er baseret på stikprøver blandt PLO’s medlemmer.

 

Hjertesygdom går ikke over

I Hjerteforeningen reagerede adm. direktør Anne Kaltoft på tendensen og opfordrede på det kraftigste borgere med uvante smerter og/eller symptomer på sygdom til at kontakte deres egen læge. Også sundhedsmyndighederne appellerede til befolkningen om ikke at holde sig tilbage med at kontakte egen læge. Og det ser nu ud til at have virket.

– Vi har langt flere kontakter nu, også om de atypiske smerter. Og så sent som i dag (mandag, red.) har jeg ringet 1-1-2 om en patient med atypiske smerter, som godt kunne have været en af dem, der havde holdt sig tilbage for nogle uger siden, siger Mireille Lacroix.

I Hjerteforeningen vækker det glæde, at borgerne igen ringer.

– Jeg er glad for at høre, at vores appel til borgerne om at lytte til og reagere på symptomer på sygdom, ser ud til at have haft den ønskede effekt, siger Anne Kaltoft.

– Hjertesygdom går ikke over og venter ikke på, at coronakrisen er overstået. Tværtimod forværres hjertesygdom, hvis ikke der reageres og behandles, umiddelbart efter at symptomerne er opstået. Her kan dage, timer og nogle gange minutter være afgørende for, hvor stor skade der sker, siger Anne Kaltoft.

 

Vigtigt at reagere på symptomer

Mireille Lacroix understreger vigtigheden af at kontakte sin læge, hvis man har symptomer.

– Vi fanger nogle ting, og derfor vil vi simpelthen gerne have, at folk ringer til os. Lad os om at vurdere, hvad det er, og om der skal reageres på det. Og husk, at man ikke kan ringe for meget til os.

Årsagen til nedgangen i antallet af henvendelser til de praktiserende læger er ikke entydig, men kan delvist være, at nogle patienter har frygtet coronasmitte i venteværelset. Men ligesom alle andre steder i samfundet tages der fortsat mange forholdsregler hos de praktiserende læger for at hindre smitte med COVID-19.

– Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er afstand mellem folk i venteværelset, og vi holder to meters afstand til patienterne. Derudover tager vi visir på, når vi kommer tættere på. Vi rengør og spritter af. Vi er meget opmærksomme, forklarer Mireille Lacroix.

Telefon- og videokonsultation anvendes stadig i videst mulige omfang.

 

OVERBLIK: Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona