Da corona ramte verden, og Danmark blev lukket ned, kom en særlig gruppe i samfundet på alles læber: risikogruppen. De 483.000 danskere, der i dag lever med en hjerte-kar-sygdom, vågnede op til en ny virkelighed, en ny trussel, en ny sygdom, og ikke mindst en ny usikkerhed: "Er det mig?"

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Af Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen

 

Efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde om aftenen den 11. marts – pressemødet, som lukkede landet ned – blev Hjerteforeningens telefonrådgivning lagt ned. Vi modtog 200 opkald om dagen – alle fra bekymrede hjertepatienter og pårørende, for hvem spørgsmålene hobede sig op: “Er jeg i risikogruppen, og hvad betyder det?” De umiddelbare retningslinjer lød: Bliv hjemme, undgå kontakt.

Nu er der gået en måned. Mange retningslinjer er blevet udstukket, indskærpet, justeret. I Hjerteforeningen har vi selvfølgelig forståelse for, at vi alle betræder ny grund og derfor har behov for at justere, uddybe og ændre undervejs. Men coronakrisen har krævet en omstillingsparathed af os alle, som alt andet lige kræver overskud og ressourcer. Jeg frygter, at ikke alle har det overskud, og jeg frygter, at det kan have store konsekvenser.

Nu er fase 1 af genåbningen i gang. Det har skabt yderligere bekymring. Arbejdspladser, skoler og institutioner åbner, men kan hjertepatienter og pårørende genåbne deres liv efter i ugevis at have levet med, at sikkerheden er størst inden for hjemmets fire vægge? Hjerteforeningen oplever i disse dage en massiv frustration og utryghed hos hjertepatienter og pårørende. De søger svar, men oplever i stedet at blive sendt rundt i sundhedssystemet. Fx fremgår det af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at hvorvidt personer fra risikogruppen kan gå på arbejde eller få deres børn passet, afhænger af en konkret, individuel vurdering. Desværre oplever mange hjertepatienter, at de ikke kan få den vurdering. De kontakter almen praksis, der sender dem videre til deres læge på hospitalet. Vi har oplevet, at nogle af lægerne i sidste ende henviser til Hjerteforeningens rådgivning, Hjertelinjen. Men denne sundhedsfaglige opgave kan og skal Hjerteforeningen ikke løfte. Mange af hjertepatienterne sidder tilbage og må selv træffe valget for genåbningen af deres eget liv.

Det er der – heldigvis – mange, der magter. De formår at navigere i sundhedsvæsnet. De taler, reflekterer, vurderer og tager den beslutning, som for dem er den rigtige.

Men jeg må også erkende, at vi i Hjerteforeningen sidder tilbage med ondt i maven. For hvis vi står i en situation, hvor det er op til den enkelte at navigere gennem corona og genåbning af samfundet, hvem taber vi så? Erfaringsmæssig ved vi, at det netop er de ressourcestærke, der kan navigere i sundhedsvæsnet. At det er de ressourcestærke, der får ringet til deres praksisende læge, hospitalet og Hjerteforeningen. Og ringer igen, hvis tvivlen nager, eller et nyt spørgsmål dukker op.

Hvem er det, der ikke magter at ringe til lægen, få genoptrænet derhjemme eller følge op på sin aflyste hjertekontrol? Hvem er det, der ikke kan gennemskue alle de anbefalinger og retningslinjer, der ændres og justeres løbende? Vi frygter, at vi er i gang med at forstærke uligheden i sundhed.

Derfor har vi behov for en genåbningsplan. En genåbningsplan, der giver klare svar og guidelines om, hvordan hjertepatienterne skal forholde sig til opstart i institution, i skole og på arbejde. Og planen skal sikre, at vi ikke øger uligheden i sundhed. Vi skal finde måder, hvorpå vi kan hjælpe dem, der ikke selv har ressourcer til at overskue situationen.

Det er ikke nogen nem opgave, men Hjerteforeningen er parat til at bidrage. Ved coronakrisens begyndelse i Danmark blev vi og andre interessenter inviteret til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke og Sundhedsstyrelsen. Her blev vi orienteret om udfordringer og tiltag. Det gav god mening, da det jo handler om vores medlemmer.

Det virker nu som længe siden, og derfor vi vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at genoptage møderne med interessenterne. Hjerteforeningen rækker hånden ud, vi vil meget gerne bidrage og være del af løsningen, så vi sammen kan komme med klare svar og passe på dem, der ikke kan passe på sig selv.

 

OVERBLIK: Følg udviklingen på hjerteområdet på vores coronaside, hjerteforeningen.dk/corona