Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe, der har at gøre med medfødte hjertesygdomme, peger nu på, at en række medfødte hjertesygdomme hos voksne ikke længere kan klassificeres som værende i "særlig risiko". Vi skal stadig være forsigtige, lyder det dog.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Artiklen herunder er et udtryk for viden på udgivelsestidspunktet. Situationen omkring coronavirus udvikler sig løbende. Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona.

 

Er du voksen og har medfødt hjertesygdom, har du indtil for ganske nylig været i ”særlig risiko” med hensyn til de forholdsregler, du burde tage over for smitte med coronavirus.

Men Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) melder nu ud, at selskabet er parat til at nuancere denne risikogruppe, så mange af de voksne med medfødt hjertesygdom faktisk ikke længere er i særlig risiko.

– Der foreligger selvsagt endnu ingen sikre data at støtte sig til, og enhver anbefaling vil derfor komme til at støtte sig på en blanding af sund fornuft og afledte inddelinger fra andre risikoklassifikationer og andres rekommandationer, forklarer kardiolog Michael Rahbek Schmidt, som er formand for arbejdsgruppe​n for medfødte hjertesygdomme i DCS.

– Det indebærer naturligvis en risiko for, at man kan komme til at klassificere nogle grupper som i ”lav risiko”, som senere viser sig at være sårbare, og vi skal derfor være forsigtige, påpeger Michael Rahbek Schmidt.

Patienter, som ifølge DCS ikke umiddelbart betragtes som værende i forhøjet risiko, er voksne, der lider af følgende på listen herunder. Dette forudsætter dog, at disse patienter ikke har anden hjertesygdom:

  • Bikuspid aortaklap med ingen eller let aortainsufficiens/-stenose (Todelt aorta-hjerteklap med ingen eller let utæthed eller forsnævring)
  • Velopereret coarctatio med ingen eller velbehandlet hypertension (Velopereret forsnævring af aorta med ingen eller velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Simpel atrieseptumdefekt (ASD) lukket kirurgisk eller kateterbaseret (Simpel hul/defekt i skillevæggen mellem hjertets forkamre lukket ved operation eller kateter-indgreb)
  • Simpel ventrikelseptumdefekt (VSD) lukket kirurgisk eller kateterbaseret (Simpel hul/defekt i skillevæggen mellem hjertets pumpekamre lukket ved operation eller kateter-indgreb)
  • Simpel opereret AVSD uden betydende klapsygdom (Simpel opereret hul i skillevæggen mellem hjertets forkamre og pumpekamre uden betydende klapsygdom)
  • Lille ikke-opereret ASD/VSD uden hæmodynamisk betydning (Lille ikke-opereret hul i skillevæggen mellem hjertekamrene uden betydning for blodgennemstrømningen)

Listen er vejledende. For patienter med andre diagnoser vil risikovurdering bero på et klinisk skøn. I tvivlstilfælde bør man kontakte sin lokale GUCH-enhed.

 

Mange skal fortsat følge skærpede forholdsregler

Dansk Cardiologisk Selskabs udmelding er generelt, at alle patienter med kompleks medfødt hjertesygdom må betragtes som i ”særlig risiko”.

– Det skyldes, at næsten disse danskere er opererede og har nedsat pumpefunktion, klapsygdom eller andre faktorer, der selvstændigt bidrager til forhøjet risiko, hvilket understreges af den betydeligt forhøjede generelle dødelighed i denne gruppe af patienter, siger Michael Rahbek Schmidt.

Derfor er det anbefalingen fra DCS, at alle disse patienter fortsat skal overholde de skærpede forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen. Dette gør sig især gældende for patienter med såkaldt Eisenmengers syndrom, kronisk cyanose, tidligere TCPC-opereration, svært nedsat pumpefunktion og lignende.

– Vi vil gerne i denne anledning understrege, at man altid skal foretage en konkret vurdering af sin situation sammen med sin egen læge eller behandlende læge, da ændringer i ens forløb og adfærd kun bør ske, når der er foretaget en individuel vurdering, siger Michael Rahbek Schmidt.

 

Børn er særlige

Børn med medfødt hjertefejl ser ikke ud til at blive så svært syge af coronavirus (COVID-19) som voksne. Derfor er anbefalingerne til børn anderledes. Se vores og børnehjertelægernes anbefalinger til børn med medfødt hjertefejl her.

 

Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona