Sundheds- og Ældreministeriet har lanceret COVIDmeter, der er en ny digital løsning, som kan styrke den løbende monitorering og analyse af smitteudbredelse af COVID-19 i Danmark. Og du er inviteret til at deltage.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Alle borgere inviteres og opfordres til at tilmelde sig Sundheds- og Ældreministeriets nye platform, COVIDmeter, på sundhed.dk og ugentligt svare på få spørgsmål om eget helbred.

Statens Serum Institut har i mange år haft et panel af frivillige danskere, der gennem løsningen Influmeter ugentligt indberettede symptomer på influenza, men løsningen har ikke haft kapacitet nok til at kunne bruges til vurdering af udbredelsen af COVID-19, forklarer Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Den store efterspørgsel på mere viden har udmøntet sig i det nye tiltag COVIDmeter.

– Det har været afgørende for os at lære af de løsninger, som borgere og iværksættere har sat i søen på eget initiativ. Vi har fra start af haft en ambition om at lade os inspirere, men også at den nye løsning skulle være fuldstændig sikker at anvende og basere sig på de videnskabelige metoder, som Statens Serum Institut anvender. Vi håber, at så mange som muligt vil bruge den nye løsning og ugentligt svare på, om de har haft symptomer på sygdom. Det vil give myndighederne et endnu bedre datagrundlag for at vurdere udbredelsen af smitte i samfundet og understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af Danmark, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, bakker også op om initiativet og siger:

– Regionerne opfordrer alle danskere til at hjælpe sundhedsvæsenet ved at tilmelde sig COVIDmeter på sundhed.dk.

COVIDmeter er udviklet i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og kan anvendes af alle borgere, der har et NemID. Det er en ud af flere digitale løsninger, som kan understøtte myndighedernes indsats mod COVID-19. Det er forudsætning for COVIDmeter, at rammerne for beskyttelse af persondata er på plads, både juridisk og teknisk, lyder det fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Hos Hjerteforeningen hilser forskningschef Gunnar Gislason COVIDmeter velkommen.

– Jeg opfordrer også hjertepatienterne til at deltage i COVIDmeter, netop fordi vi ved, at hver person tæller i vores fælles kamp for at bekæmpe coronavirus. Vi skal huske på, at dygtige fagfolk sidder og arbejder målrettet for, at vi sammen skaber det tryggeste samfund, vi overhovedet er i stand til, og der giver det kun mening, når vi alle bidrager, såfremt man har lyst til dette, siger Gunnar Gislason.

 

COVIDmeter: Hvad bliver jeg spurgt om?

Når du tilmelder dig COVIDmeter, skal du angive nogle få baggrundsoplysninger om dig selv såsom din alder, køn og postnummer. Derefter får du spørgsmål om, hvorvidt du har følt dig syg, om du er blevet testet for covid-19 eller har haft kontakt til familie, venner eller bekendte med covid-19. Myndighederne bruger således dine svar til at holde øje med, hvor udbredt Corona-smitte er i Danmark.

Gå til COVIDmeter her (eksternt link)