I takt med at antallet af akutte patienter smittet med coronavirus stiger, bliver det nødvendigt at frigive plads på landets hospitaler. Derfor lukker sygehusene nu ned for såkaldt normal praksis og udskyder planlagte kontroller og operationer.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

For at sikre plads nok, når der de kommende dage og uger vil være et støt stigende antal coronapatienter, som vil få brug for indlæggelse og behandling på hospital, er udredningsgarantien og delvist også behandlingsgarantien midlertidigt suspenderet.

Det meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde fredag, og loven, som blev hastebehandlet – og vedtaget – torsdag aften, vil være gældende fra tirsdag den 17. marts.

– Der er en forventning om, at vi i Danmark, ligesom vi har set i andre lande, vil få en stor mængde coronasmittede patienter med behov for sygehusbehandling, heraf en stor mængde med behov for intensiv behandling. Det vil være en ekstra belastning på sygehusene, og det kræver, at vi er klar til at prioritere, således at de svært syge patienter sikres behandling, sagde Magnus Heunicke på pressemødet, hvor også Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, som driver landets sygehuse, deltog.

Adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft forstår og bifalder regeringens beslutning om at sætte retten til udredning og behandling inden for 30 dage på pause.

– Jeg er meget taknemmelig for, at man har taget det skridt – ikke mindst på vegne af de skrøbelige og de kroniske patienter. Det er fuldstændigt afgørende, at vi reserverer og prioriterer sundhedsvæsenets samlede ressourcer, sådan at vi kan bruge dem i en fagligt prioriteret rækkefølge, så de patienter, der har de største behov lige nu, er dem, der kommer først til, siger Anne Kaltoft og fortsætter:

 

Velfungerende sundhedsvæsen

– Vi har et meget, meget velfungerende dansk sundhedsvæsen med mange ressourcer. Det er vigtigt, at vi bruger dem i den rigtige rækkefølge. I den kommende tid vil der være rigtig mange coronapatienter, der har behov for at komme på hospitalet. Det vil der også være mange andre patienter, der har – herunder de mellem 20 og 25 patienter, der hver dag får en blodprop i hjertet. De har også behov for at komme til.

Konsekvensen vil være at mærke for mange af de kroniske hjertepatienter, som nu fx vil få udskudt en planlagt kontrol:

– De må i den her situation acceptere at skulle vente lidt længere tid for at give plads til dem, der har et akut behov, siger Anne Kaltoft.

Hun pointerer, at der på trods af tiltagene bliver taget hånd om alle patienter, og det bliver sikret, at man ikke giver køb på patientsikkerheden, selvom eventuelle kontroller udskydes.

– Det er vigtigt, at man fortsat føler sig tryg ved situationen, siger Anne Kaltoft.

Hvis du mærker forværring af symptomer eller bliver utryg, bør du som hidtil kontakte din læge eller sygehuset. Ved akut forværring af symptomer bør du ringe 1-1-2.

Hjerteforeningen har samlet al relevant viden om coronavirus og hjertesygdom på hjerteforeningen.dk/corona, som du kan besøge døgnet rundt.

 

Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona