Hospitalet i Viborg tester et nyt tilbud til borgere med atrieflimren. Tilbuddet skal gøre patienterne mere trygge ved deres egen sygdom og lære dem at mestre den, lyder det i pressemeddelelse.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

130.000 danskere har den kroniske sygdom atrieflimren – også kaldet forkammerflimren. Hjertepatienter med andre diagnoser har stor gavn af rehabilitering. Indtil for nylig har værdien af rehabilitering for borgere med atrieflimren ikke været beskrevet.

I et nyt forskningsprojekt afprøver Regionshospitalet Viborg derfor et telerehabiliteringstilbud til patienter med atrieflimren. Grundstenen i projektet er en udbygning af hjemmesiden www.hjerteportalen.dk, hvor patienterne kan logge ind på deres helt egen side. Her kan de finde information og vejledning om atrieflimren, registrere deres egne data, lave optagelser af deres hjerterytme og være i dialog med lægerne og sygeplejerskerne på hospitalet og i sundhedscentrene i Viborg og Skive.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

– Patienter med atrieflimren er en forsømt patientgruppe, hvad angår rehabilitering. Det nye tilbud skal hjælpe dem, så de bliver klædt bedre på til at mestre deres sygdom. De skal lære deres symptomer godt at kende og tilegne sig redskaber til selv at mestre symptomerne, når de dukker op igen. Det er vigtigt, for alle kroniske sygdomme kommer igen på et tidspunkt, siger overlæge Dorthe Svenstrup Møller fra Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.

Hos Hjerteforeningen bliver tilbuddet modtaget positivt.

– Vi er meget optagede af, at man som patient bliver mødt med forskellige løsninger og muligheder, som giver en tryghed og indsigt i ens forløb og sygdom. Her er www.hjerteportalen.dk et nyt spændende initiativ, som patienter og pårørende selv været med til at udvikle. Derfor håber vi, at projektet kan vise, at mennesker med atrieflimren – og deres pårørende – får viden og konkrete handlemuligheder til at leve et godt liv med sygdommen, siger Stig Brøndum, seniorprojektleder i Hjerteforeningen.

Den nye hjemmeside skal være med til at øge patienternes sygdomsforståelse og styrke deres handlekompetencer. Den skal fungere som et undervisningstilbud, og den skal være med til at give patienterne tryghed.

Hjemmesiden indeholder animationsfilm og information om sygdommen. Den giver også mulighed for løbende dialog med fagfolk på hospitalet og på sundhedscentrene, og patienterne kan på hjemmesiden booke en videokonsultation med fagfolkene.

Patienter og pårørende har selv været med til at udvikle hjemmesiden og indholdet, så det matcher deres behov.

 

Telerehabilitering holder patienterne “i hånden” derhjemme

Patienterne får forskelligt udstyr med hjem – bl.a. et apparat, som giver dem mulighed for selv at lave en optagelse af deres hjerterytme. Optagelsen sendes elektronisk til hjemmesiden, så hospitalet løbende kan følge med i patienternes hjerterytme, fremgår det af pressemeddelelsen.

Patienterne får også apparatur til måling af deres søvn, blodtryk, vægt og antal skridt, når de er hjemme. På den måde kan fagfolk sammen med patienterne følge med i udviklingen i deres sundhedsdata. Forventningen er, at det nye telerehabiliteringsprogram og de tilknyttede teknologier på sigt kan reducere antallet af indlæggelser og ambulante besøg på hospitalet for patienter med atrieflimren, og på den måde er programmet også en gevinst for hospitalet.

Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg indgår i projektet sammen med de kommunale sundhedscentre i Viborg og Skive, Hjerteforeningen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, DTU og Laboratorie for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering, Aalborg Universitet, som er projektleder på forskningsprojektet. Projektet er støttet at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.