Hjerteforeningen har fået mange henvendelser fra bekymrede borgere, der er usikre på, hvordan man i disse dage skal forholde sig, hvis man oplever en borger falde om med hjertestop.

Corona: Bliv opdateret på hjerteforeningen.dk/corona

Informationerne i vores artikler om coronavirus er skrevet på baggrund af den eksisterende viden på udgivelsestidspunktet (se dato nederst på siden). Du kan altid finde vores opdaterede viden om coronavirus (COVID-19) og hjerte-kar-sygdom på www.hjerteforeningen.dk/corona. Du er også velkommen på Hjertelinjen (70 25 00 00). Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Anne Kaltoft, hjertelæge og adm. direktør i Hjerteforeningen:

– Frygt for corona-virus må ikke være en hindring for, at borgere træder til ved hjertestop. Hjertestop er en livstruende tilstand, og forskning viser, at hurtig indsættelse af hjerte-lunge-redning (hjertemassage og kunstigt åndedræt) kan være afgørende for, at patient med hjertestop overlever.

– Vi anbefaler, at hvis man ser en borger falde om med hjertestop eller finder en person livløs, skal man følge de sædvanlige anbefalinger: tilkalde hjælp ved at ringe 1-1-2, igangsætte hjertemassage og kunstigt åndedræt i forholdet 30 tryk og 2 pust og benytte en evt. tilgængelig hjertestarter.

– Hvis man føler sig utryg ved at give kunstigt åndedræt, fx hvis personen med hjertestop har kastet op, eller der er slim omkring munden, anbefaler vi, at man giver hjertemassage uden kunstigt åndedræt. Den metode vil sikre fortsat ilttilførsel til hjernen og mindske risiko for alvorlig hjerneskade. De samme anbefalinger gælder, hvis man føler sig utryg ved at give kunstigt åndedræt på grund af mulig smitte med corona-virus. Altså hjertemassage alene og undlade kunstigt åndedræt. Det værste vil være ikke at træde til.

FAKTA OM HJERTESTOP
I Danmark rammes årligt godt 5.400 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til ca. 15 personer hver dag. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er ca. 16 % (2018).

Hold dig opdateret på hjerteforeningen.dk/corona