Ny stor undersøgelse med data fra mere end 6.000 erhvervsskoleelever viser, at de fleste erhvervsskoleelever er glade for at gå på uddannelsen og trives, men også, at mange erhvervsskoleelever er overvægtige, spiser for lidt frugt og grønt og at mange elever ryger

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har i en ny stor spørgeskemaundersøgelse kortlagt erhvervsskoleelevers sundhed og trivsel. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.

Hos SDCC hæfter de sig ved, at størstedelen af eleverne trives og er glade for deres skole men også, at der er en mindre elevgruppe, hvor dette ikke gælder.

– Det er positivt, at ni ud af ti erhvervsskoleelever er glade for at gå på deres skole (91%), fire ud af fem oplever, at de mestrer livet godt (83%), og tre ud af fire elever oplever en høj livstilfredshed (73%), siger Charlotte Demant Klinker, forsker på SDCC.

– Knap hver femte elev har dog overvejet at stoppe på deres uddannelse (19%), hver tiende er ensom (10%), og hver ottende elev er næsten dagligt kede af det, irritable eller nervøse (12%) – så der er helt klart god grund til, at skolerne fastholder deres store fokus på elevernes trivsel, fortsætter Charlotte Klinker.

4 ud af 10 er overvægtige

Hos Kræftens Bekæmpelse noterer man sig, at en stor del af eleverne er overvægtige, fravælger frugt og grønt og dyrker for lidt motion. Undersøgelsen viser, at fire ud af ti elever har overvægt (39%), og ses der alene på eleverne over 25 år, gælder det for over halvdelen (57%). Tre ud af fire spiser ikke frugt dagligt, og lige så mange fravælger grønt.

– Når så mange af eleverne har udfordringer i forhold til vægt og kostvaner, så er det positivt, at undersøgelsen også viser, at rigtig mange faktisk gerne vil spise sundere, siger Gitte Laub Hansen, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Et lignende mønster er fundet ved fysisk aktivitet, hvor en tredjedel ikke lever op til WHO’s minimumsanbefalinger, men over halvdelen vil gerne være mere fysisk aktive og er motiverede for at bruge en del af skoletiden på det.

Mange ryger

Hos Hjerteforeningen bemærker man, at der stadig er mange erhvervsskoleelever, der ryger. Lidt under en tredjedel af eleverne ryger cigaretter dagligt (29%). Ses der på andelen, som dagligt ryger enten cigaretter, e-cigaretter, vandpibe og/eller tager snus, er det næsten halvdelen af de 19-25-årige (45%).

– Det er selvfølgelig alt for mange og et stort problem, siger Morten Ørsted-Rasmussen, chef for Forebyggelse og Udvikling i Hjerteforeningen.

– Men mange skoler tager også et ansvar og er allerede i fuld gang med at gøre noget ved problemet. Det oplever vi blandt andet gennem projektet Røgfri Erhvervsskoler, hvor vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og SDCC hjælper skolerne med at indføre røgfri skoletid.

Vigtig undersøgelse

Undersøgelsens resultater er sammenfattet i rapporten ”UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannel-ser 2019”, der udkommer 24. februar 2020. Rapporten er udarbejdet af forskere fra SDCC og bygger på svar fra 6.119 erhvervsskoleelever på 58 erhvervsskolematrikler indsamlet i foråret 2019.

– Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, da vi kan se på forskelle mellem de forskellige erhvervsuddannelser, uddannelsesspor (EUX/EUD), regioner, køn og alder. Undersøgelsen bekræfter, at det er nødvendigt med en så grundig undersøgelse, da vi fx ser store forskelle mellem erhvervsuddannelserne og regionerne. Det er vigtig viden for at kunne planlægge og målrette sundhedsindsatser til denne ungdomsgruppe, siger Charlotte Demant Klinker.

Læs hele rapporten her

Undersøgelsens resultater bliver præsenteret på en temadag, d. 9. marts 2020 på SDCC. Gratis tilmelding.

OM UNDERSØGELSEN

UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 (UNG19 EUD) er en landsdækkende, spørgeske-maundersøgelse blandt 6.119 erhvervsskoleelever. Formålet med undersøgelsen er at opnå ny viden og indsigt i erhvervsskoleelevers sundhed, trivsel og hverdag for herigennem at kunne målrette og planlægge fremtidige sundhedsfremmende tiltag på erhvervsuddannelserne.

Undersøgelsen er repræsentativ for danske erhvervsskoleelever, som er tilstede på erhvervsskolerne henover foråret. Data er indsamlet på i alt 58 erhvervsskolematrikler fra februar til juni 2019.

Undersøgelsen afdækker temaerne: trivsel og mental sundhed, rygning og tobak, kost og måltider, fysisk aktivitet, alkohol, hash og andre euforiserende stoffer, søvn og digital adfærd samt krop og helbred.

I alt 6.119 erhvervsskoleelever har deltaget i undersøgelsen svarende til 5,9% af alle erhvervsskoleelever.