Sjællands Universitetshospital har lyttet til Hjerteforeningen og i dag præsenteret ny model for det kardiologiske beredskab på SUH Køge, der skal sikre akutte hjertepatienter en bedre udredning og behandling

Siden marts sidste år har Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge været uden kardiologisk afsnit.

Lukningen af det kardiologiske afsnit skyldtes, at der skulle spares 18,6 millioner kroner. Resultatet blev, at akutte hjertepatienter, der kom ind i akutmodtagelsen på SUH i Køge aften og nat ikke kunne blive tilset af læger med nødvendigt kendskab og uddannelse inden for kardiologi. Efter 1. marts 2019 skulle de akutte hjertepatienter på SUH Køge på en længere tur til Roskilde, fordi Køges lokale kardiologiske vagtberedskab ikke længere var til rådighed.

Hjerteforeningen udtrykte stærk bekymring og arbejdede i hele 2019 på at sikre de akutte hjertepatienter, der kommer ind i akutmodtagelsen.

Akutberedskab døgnet rundt

Det har SUH lyttet til, og i januar i år havde Hjerteforeningens formand, Christian Hassager, og adm. direktør, Anne Kaltoft, et møde med hospitalets ledelse, der fremlagde en løsning: Fra midt april i år vil der døgnet rundt være et beredskab for akutte hjertepatienter på akutmodtagelsen. Ledelsen indsætter et mellemvagtlag, som vil være til stede aftner og nætter i hele ugen. Der vil dermed atter være mulighed for at foretage ekkokardiografi døgnet rundt på SUH Køge.

Hjerteforeningen finder det positivt, at der er anerkendelse af problemet vedrørende det manglende kardiologiske vagtberedskab på SUH Køge, og at der er bred enighed om at finde en løsning.

– Den nye løsning viser, at ledelsen har lyttet og handlet. Vi har mødt et stort engagement hos både personale og ledelse. Alle har arbejdet proaktivt på at finde en løsning. Det vil vi gerne anerkende, siger adm. direktør Anne Kaltoft.

Hjerteforeningen har arbejdet for en løsning

I arbejdet for at finde en løsning har Hjerteforeningen bl.a. sendt et åbent brev med 12 bekymringspunkter til Region Sjællands Regionsråd, holdt en række møder med og skrevet til sygehusledelse, holdt et åbent borgermøde, været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen samt drøftet sagen med udvalgte sundhedsordførere.

– Det er imod alle faglige anbefalinger at lukke en hjerteafdeling på et akuthospital med alt, hvad det indebærer af tab af sengepladser, plejepersonalet og kompetente læger. Det er vi nødt til at fastholde, siger Anne Kaltoft.

– Men det er positivt, at SUH Køge sikrer, at man igen kan foretage ekkokardiografi døgnet rundt, hvilket er vigtigt i forhold til hurtig udredning og behandling af akutte hjertepatienter, fremhæver Anne Kaltoft men tilføjer:

– Modellen er ikke optimal, der mangler stadig en hjerteafdeling på SUH Køge.

Hjerteforeningen følger sagen nøje og har opfordret SUH til at monitorere den nye model.