Nyt studie bekræfter en mistanke, som hjerteforskere har haft i årevis, nemlig at diabetes betyder mere for udvikling af hjertekarsygdom, hvis du er kvinde, end hvis du er mand. Forskningen har generelt set baseret sig på mænd, men den nye viden her gør os klogere på kvindernes hjerter også, siger ledende forsker. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Kvinder er til at blive kloge på. Det har forskningsstudie støttet af Hjerteforeningen nu bekræftet. Nærmere bestemt når det gælder betydningen af at have diabetes i forhold til ikke at have diabetes for risikoen for at få hjertesygdom. 

Den risiko er nemlig højere for kvinder end for mænd, bekræfter stort studie ledet af forsker og ph.d.-studerende Morten Malmborg. 

Vi ved fra ældre studier, at selvom mænd med og uden type 2 diabetes har en højere risiko for hjertekarsygdom end kvinder, så øger type 2 sukkersyge risikoen for hjertekarsygdom relativt mere for kvinder end for mænd, forklarer Morten Malmborg. 

– Med andre ord så er kvinderne altså mere i risiko for at få hjertesygdom, hvis de har diabetes, end mændene er.  

Forskere har før undersøgt de kønsmæssige forskelle, men Morten Malmborgs forskning tager højde for den væsentlige nyere udvikling inden for behandlingen af sukkersyge og forebyggelsen af hjertekarsygdom 

– Derfor gør resultaterne fra de ældre studier sig muligvis ikke længere gældende i dag. Så vi har brug for opdateret viden, hvilket vi mener, at vi kan forsyne forskningsverdenen med via mit studie. 

Morten Malmborg studie viser, at risikoen for at få hjertesygdom er 15 procent større for kvinder end for mænd, hvis personerne har diabetes.  

– Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne her er for personer uden kendt hjertesygdom. Tallene gælder ikke, når vi ser på personer med kendt hjertesygdom. Og samtidig kan vi ikke sige, hvad årsagen til kønsforskellene er. Vores bedste vurdering er i dag, at forskellene skyldes hormonforskelle eller forskelle i behandlingen af sukkersyge eller forebyggelse af hjertekarsygdom, når man sammenligner mænd og kvinder. 

Studiet har benyttet de danske registre til at identificere alle danskere med og uden sukkersyge uden tidligere hjertekarsygdom i alderen 40-89 og fulgt dem over perioden 2012-2017 for udvikling af hjertekarsygdom.  

Morten Malmborgs anbefaling er klar: 

Vi bør især blandt kvinder have større fokus på at sætte tidligere ind på forebyggelse og behandling af diabetes og andre risikofaktorer for hjertekarsygdom. Og så bør vi undersøge nærmere, hvilke mekanismer der ligger til grund for kønsforskellene.

Forskningen er beskrevet i det anerkendte forskningstidsskrift European Heart Journal”.