Højere priser på cigaretter, røgfri tobaksvarer og e-cigaretter fra 1. april og en yderligere stigning to år senere, hvorefter prisen på en pakke cigaretter vil være 60 kr. Det er resultatet af de seneste finanslovsforhandlinger – og det er en god start!

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjerteforeningen har længe kæmpet for højere tobakspriser. Og vi skal op over 75 kr., for vi ved, at prisen afholder især børn og unge fra at begynde at pulse, og at det især er markante prishop, som virker afskrækkende. 

Men at regeringen og støttepartierne sammen har besluttet, at tiden er inde til en styrket indsats mod rygning, er et stort og vigtigt skridt. Det er en nødvendig beslutning, og nu er der heldigvis kun én vej, og det er frem.  

Vigtig hjælp til rygestop

Samtidig skrues der lidt op for støtten til kommunernes rygestopkurser og rygestopmedicin – til udsatte borgere – og det er at vise ansvar og tage alvorligt, hvor svært et rygestop kan være for den enkelte.  

For kampen mod røgen er ensom og hård. 73 procent af de mindst 800.000 dagligrygere i Danmark ønsker at stoppe med at ryge. Af dem, som forsøger et rygestop, lykkes kun knap 4 procent.  

Ovenikøbet forsøger langt de fleste, som prøver at kvitte tobakken, sig uden brug af hjælp. Men vi ved, at med den rette rådgivning og brug af rygestopmedicin har til gengæld mere end 20 ud af 100 succes. 

Kampen mod ulighed i sundhed

Derfor er det godt, at der på finansloven nu er afsat midler til at styrke kommunernes rygestoptilbud. Men hvis vi skal mindske den sociale ulighed i sundhed, er det ikke kun de udsatte grupper, der skal være en del af ordningen, men alle kortuddannede rygereJo lavere uddannelsesniveau, jo større procentdel ryger, og langt de fleste rygere er netop borgere, hvis højeste gennemførte uddannelse er grundskolen eller en kort uddannelse. Dermed er de også de grupper med de største tab af leveår og flest dårlige leveår.  

Hvis vi i Danmark vil gøre noget ved den sociale ulighed i sundhed for de kortuddannede, er støtte til rygestop afgørende, og prioriterer regeringen denne indsats, vil det kunne mærkes på folkesundheden, i kommunernes udgifter – og i den enkeltes liv. 

Vi ser frem til det kommende tobaksudspil og håber, at det sammen med de øgede afgifter på tobak vil være en seriøs indsats, der sikrer Danmark en røgfri generation. Det fortjener vores børn og unge.