Klar forringelse for de mange akutte hjertepatienter, der hvert år kommer ind på landets akuthospitaler, siger adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, som gentagne gange har understreget alvoren over for Sundhedsstyrelsen, der står bag de nye anbefalinger.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I 2018 var der 97.557 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme svarende til 29% af alle akutte medicinske indlæggelser. Hvis de nye akutanbefalinger, som Sundhedsstyrelsen sendte i høring 1. november i år, bliver en realitet, vil disse mange akutte hjertepatienter fremover være markant dårligere stillet, når de kommer ind på landets akutmodtagelser.
Ifølge anbefalingerne vil der ikke længere være adgang til akut ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) døgnet rundt, ligesom der ikke er krav om kardiologisk beredskab på stedet. Begge dele kan have store konsekvenser for patienter med hjertelidelse.
– Det betyder, at akutte hjertepatienter i fremtiden kan blive indlagt på en akutmodtagelse og eventuelt på en medicinsk afdeling, der ikke har specialkendskab til kardiologi, hverken på læge- eller sygeplejerskeniveau. Det er stærkt bekymrende og kan ultimativt true patientsikkerheden, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen.
Hun ser store udfordringer med beredskabet på akutmodtagelserne i de nye anbefalinger, hvori det bl.a. hedder, at styrelsen anbefaler, at der i forhold til det kardiologiske beredskab på akuthospitalerne fremover skal være umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning.
Tid spiller en afgørende rolle for de akutte hjertepatienter. Her er en hurtig og korrekt diagnosticering og behandling helt central for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre med færrest mulige mén, siger Anne Kaltoft.
For de akutte hjertepatienter med brystsmerter og/eller blodprop i lungerne eller hjertet, er udsigten til manglende mulighed for akut ekkokardiografi særdeles problematisk, mener Anne Kaltoft. Ekkokardiografi er en kardinalundersøgelse til vurdering af akutte hjertepatienter og er standardundersøgelse i moderne behandling af akut hjertesygdom.
– Ekkokardiografi kan sikre, at den rigtige behandling igangsættes hurtigst muligt, så patienten stabiliseres. Mangel på mulighed for akut ekkokardiografi som del af vagtberedskabet kan føre til unødvendig forværring af patientens tilstand, fejlbehandling og i værste fald død, siger Anne Kaltoft.
Hun og Hjerteforeningen bakkes op af hjertelægernes faglige selskab, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), hvor bestyrelsesmedlem og formand for arbejdsgruppen akut kardiologi, overlæge Jacob Thorsted Sørensen, mener, at de nye anbefalinger nedprioriterer hjertepatienterne.
– Man tager hjertepatienter ind på steder, hvor kompetencerne ikke længere vil være der. Kardiologen vil være med på sidelinjen, ja, og kan bruges til at give råd over telefonen. Men hvis der kommer en uafklaret patient ind, som ovenikøbet er rigtig dårlig, så kan du ikke aktivere en hjertelæge på stedet eller i vagtlaget. Du skal i stedet overflytte patienten til et hospital med kardiologisk beredskab, og det koster igen dyrebar tid. Det er ikke ambitiøst nok, at man tilsyneladende mener, at man kan nøjes med én kardiolog på vagt til en hel regions kardiologiske patienter, siger Jacob Thorsted Sørensen.
Han mener, at de nye anbefalinger desuden vil øge uligheden på området.
– Som patient kan du komme på et akuthospital, der har hele pakken, eller du kan risikere at komme ind et sted, som ikke på forsvarlig vis kan tage imod hjertepatienter.