En ud af fem patienter med iskæmisk hjertesygdom døjer med depression og angst. Dem skal et stort anlagt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital i samarbejde med Sjællands Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital hjælpe. Hjerteforeningen har støttet projektet.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

17.460 danskere får hvert år diagnosen iskæmisk hjertesygdom (IHD), og alt peger på, at det er svært at ændre på livsstilsfaktorer, som eksempelvis usund kost, inaktivitet og rygning, som kan føre til forhøjet blodtryk og kolesterol, når man lider af depression og/eller angst, som er tilfældet for en ud af fem i denne gruppe.  

Og det er et stort problem – også på globalt plan, hvor WHO i 2020 forventer, at IHD og depression er blandt de ti sygdomme, der udgør den største sygdomsbyrde verden over. 

– Så vi kender problemet, men desværre har vi ikke et standardiseret behandlingstilbud ud over, at vi kan henvise til en psykolog via egen læge, hvilket udløser en vis egenbetaling, som ikke alle har råd til. Det resulterer i en ulighed i sundhed, påpeger professor Susanne S. Pedersen, der leder et stort forskningsprojekt på Syddansk Universitet (SDU) støttet af Hjerteforeningen. 

Forskningsprojektet hedder eMindYourHeart og skal hjælpe patienter med IHD med deres angst og depression.  

– Vores projekt skal bidrage til den hjerterehabilitering, der er afgørende for patienter med IHD, fordi den muliggør en sundere livsstil, der igen medfører en lavere risiko for forværring af sygdommen. En del af den problemstilling er, at patienter med både IHD og depression har større risiko for at droppe ud af hjerterehabiliteringen og arbejdsmarkedet, men også at dø tidligere. Derfor arbejder vi som forskere med at udvikle og afprøve et digitalt koncept, hvor vi online kan give patientgruppen psykologisk behandling og opfølgning via deres computer, forklarer Susanne S. Pedersen. Fordelen ved dette tilbud er, at patienterne kan tilgå det hjemmefra på det tidspunkt, som passer dem.  

Behandlingen, som er specialiseret og skræddersyet til patientgruppens problemstillinger, foregår online, hvor patienterne igennem en række behandlingstrin lærer at håndtere deres depression og angst. Dette suppleres med skriftlig kommunikation og telefonsamtaler med en psykolog. Behandlingen bygger bl.a. på evidensbaseret kognitiv terapi og er tilpasset målgruppen, der har været med i udviklingsfasen, ligesom psykologer, fysioterapeuter og digitale eksperter har deltaget. 

I kommuner og på hospitaler tilbydes patienterne behandlingen – i første omgang som en del af forskningsprojektet men på sigt også mere permanent i den kliniske praksis.  

Læs mere om eMindYourHeart på projektets hjemmeside (eksternt link)