Hjertesygdom rammer ikke kun den syge, men også de pårørende, som pludselig står med opgaver, bekymring og ansvar.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjerteforeningen og 29 andre sygdoms- og sundhedsorganisationer er gået sammen om at sætte fokus på den til tider opslidende indsats, som mange pårørende yder, når sygdom rammer familien. Livet som pårørende kan være en stor psykisk belastning, og det er veldokumenteret, at det har negative konsekvenser for helbredet, det sociale liv og arbejdslivet at være pårøren­de gennem længere tid.

– Der er rigtig meget bekymring og stress forbundet med at være pårørende til en alvorligt syg, og det tærer på både krop og sjæl. Ikke mindst fordi det kan være svært at tale med nogen om de bekymringer, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft.

Mental støtte
En undersøgelse fra KMD i samarbejde med Ældre Sagen og Pårørende i Danmark viser, at mere end hver sjette pårørende (16 procent) har sygefravær som konsekvens af sin pårørenderolle, og at 17 procent overvejer at forlade arbejdsmarkedet på grund af pårørendeopgaver.

– Som pårørende kommer man til at spille en enormt vigtig rolle for den syge. Der er praktiske opgaver, der skal løses, og kontakt til behandlingssteder og myndigheder, som den syge kan have behov for hjælp til. Og så er den pårørende ofte en stor mental støtte, som skal opmuntre og have overskud, når den syge ikke har det. Det kan være en stor psykisk belastning, siger Anne Kaltoft.

Organisationerne ønsker at forbedre vilkårene for pårørende og lancerer derfor fem principper, som skal følges op af relevante initiativer:

  1. Pårørendes retsstilling skal styrkes.
  2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres.
  3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal øges.
  4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges.
  5. Pårørende skal sikre en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv.

– Jeg er rigtig glad for, at Hjerteforeningen er en del af denne store sammenslutning af organisationer, som bekymrer sig om de pårørende. Det er et vigtigt område, og det er nødvendigt, at vi, når vi ser og behandler patienten, også ser på de pårørende omkring patienten, siger Anne Kaltoft.

I forbindelse med en kommende stor undersøgelse om livet med hjertesygdom, sætter Hjerteforeningen også fokus på de pårørendes rolle ved hjertesygdom. Undersøgelsen kommer til at omhandle de udfordringer og behov, som pårørende til hjertesyge oplever, både i hverdagslivet og i mødet med sundhedsvæsenet. Den forventes færdig i løbet af 2020.

 

GODE RÅD: Læs om vores gode råd til pårørende og livet som pårørende til en hjertesyg

 

VIDEO: Se to videoer om livet som pårørende til en hjertesyg