Forskere fra Regionshospitalet Randers har vist, at patienter med forkammerflimren får mere effektiv behandling med hjertestød med maksimalt strømstød. De nye resultater giver anledning til at ændre praksis for hjertestødsbehandling.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjertestødsbehandling er den mest effektive behandling til at give patienter med forkammerflimren en normal hjerterytme igen. Behandling med maksimal stødenergi er lige så sikker og skånsom for patienterne som behandling med lavere energistød – men markant mere effektiv. Det viser nye forskningsresultater fra Regionshospitalet Randers præsenteret på den europæiske hjertekongres og  samtidig udgivet i det hjertemedicinske fagtidsskrift ”European Heart Journal”.

Seneste tal fra Hjerteforeningens database hjertetal.dk viser, at 20.488 danskere i 2016 fik konstateret forkammerflimren, og at 126.698 lever med forkammerflimren. Det er en stigning på 55 procent siden 2006.

Studiet viser, at brug af den maksimale energiindstilling i hjertestøderne resulterer i 22 procent mere succesfuld behandling sammenlignet med standardbehandlingen, hvor der bruges lave, stigende energier. Standardbehandlingen anvendes i dag udbredt på danske og udenlandske hospitaler.

Forskningen er baseret på et klinisk lodtrækningsforsøg med 276 patienter i perioden oktober 2016 til marts 2019. Halvdelen af patienterne blev udtrukket til standardbehandling med lave, stigende energistød i hjertestødsbehandlingen, og den anden halvdel blev behandlet med maksimal strømstød.

LÆS: Artiklen i European Heart Journal

– Forkammerflimren rammer mange tusinde danskere, og derfor er det vigtigt, at vi finder de allerbedste metoder til at behandle dem – eksempelvis til at genetablere den normale rytme. Så forskningen er god viden, der kan komme patienterne til gavn, og det er lige netop dette, vi er mest optaget af, siger forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen.