Forskning støttet af Hjerteforeningen viser nu, at risikoen for infektion ved pacemakeren stiger i takt med, hvor mange operationer du får. Risikoen er forskellig fra den ene type af pacemaker til den anden. Denne forskning er vigtig, fordi den viser, hvor udfordringerne er størst, lyder det fra Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

97.750 patienter. Så mange er indgået i et nyt forskningsstudie, der giver ny viden om infektionsrisikoen, når en dansker får indopereret, hvad man i lægmandssprog vil betegne en ”pacemaker”. Begrebet dækker over en såkaldt biventrikulær pacemaker (CRT) udstyret med tre ledninger, en defibrillator (også kaldet en ICD, der er en indopereret hjertestøder) og en egentlig pacemaker.

Forskningen – som Hjerteforeningen har støttet, og som trækker på data indført mellem 1982 og 2018 i Dansk Pacemaker og ICD Register – viser, at risikoen for infektion ved implantatet stiger i takt med, hvor mange operationer du får.

– Antallet af patienter med pacemaker stiger, og samtidig ved vi, at implantat-relateret infektion (device-related infection (DRI), red.) er en af de mest frygtede bivirkninger. Forskningen, vi derfor har besluttet at støtte, har som en vigtig målsætning at kortlægge området og derved gøre os klogere på risikofaktorer, og hvad der fører til betændelsen, siger forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen.

– De danske patienter med pacemaker skal dog ikke være urolige, er det vigtigt at sige, for fordelen ved at få en pacemaker, når man har behov, overstiger markant alternativet ikke at få pacemaker. Hvert år redder teknologien liv, og det skal vi blive ved med at glæde os over. Denne forskning har nu gjort os endnu skarpere på hele feltet, og dét er årsagen til, at vi ser en stor værdi i den støttede forskning.

Studiet fra Dansk Pacemaker og ICD Register undersøger således forekomsten af infektion i forbindelse med forskellige typer af pacemakere, samt hvilke grupper af patienter, typer af operationer eller implantater, som er forbundet med den højeste risiko for infektion.

 

Risiko afhænger af, hvilken type implantat du har

I alt blev der indsat 128.045 implantater i perioden, hvor af tre fjerdedele var nye og den sidste fjerdedel var udskiftninger. Forskerne fandt frem til, at 81,2 % af patienterne fik pacemaker, 12,3 % fik ICD og 6,5 % fik CRT.

– Vi fandt ud af, at risikoen er lavest for pacemakere, lidt højere for ICD og højest for CRT, forklarer forsker Thomas Olsen fra Odense Universitetshospital, der sammen med kollegaer over hele landet står bag forskningen fra Dansk Pacemaker og ICD Register. I hele perioden blev der på grund af infektion fjernet 1.827 implantater, hvoraf 1.074 blev fjernet efter første operation.

Infektionsrisikoen i implantatets levetid var 1,19 % for pacemakere, 1,91 % for ICD og 2,18-3,35 % for CRT-implantater (hhv. CRT-P og CRT-D), hvilket må betragtes som lavt. Risikoen var lavest ved førstegangsoperationer og betydeligt større ved udskiftningsoperationer.

Der var højere risiko for infektion ved ICD og CRT-implantater sammenlignet med pacemakere. Risikoen for infektion steg med antallet af operationer. Mænd, yngre patienter, patienter der tidligere havde haft infektion samt patienter, der fik mere komplicerede operationer, havde størst risiko for at udvikle DRI.

– En del af den højere risiko ved CRT kan forklares med, at implantaterne har kortere levetid. Derfor skal patienterne opereres oftere og flere gange. Samtidig er disse implantater mere teknisk krævende at indsætte, siger Thomas Olsen.

– Ligesom lægerne gør i dag, er det vigtigt at overveje implantattypen netop for at minimere risikoen for en hurtig genoperation. Samtidig kan vi også se, at det kan have en gevinst, når industrien arbejder på at forlænge implantaternes levetid.

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte