Lægemiddelstyrelsen meddeler, at et lægemidlet Brilique (60 mg) til patienter, der har haft en blodprop i hjertet, fra den 26. august blev hurtigere og nemmere at få tilskud til. Vi håber, at ordningen kan fjerne nogle barrierer og gøre det hele lidt nemmere for patienterne, der har det hårdt nok i forvejen, siger forskningschef.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Når du i dag skal købe det blodfortyndende lægemiddel Brilique (60 mg), kan du kun få tilskud til medicinen, hvis din læge sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen og begrunder, hvorfor du bør behandles med netop dette lægemiddel. Du risikerer altså selv at skulle have alle pengene op af lommen. Men fra den 26. august ændrede dette sig. Og det er godt nyt for dig, der har haft eller får en blodprop i hjertet. 

Lægemiddelstyrelsen har udvalgt Brilique (60 mg) og psoriasislægemidlet Skilarence til at indgå i en særlig forsøgsordning. Kort fortalt går ordningen ud på, at gøre det nemmere for patienterne at få tilskud til medicinen. Virksomhederne bag lægemidlet vil dække tilskuddet fra det offentlige, hvis flere danskere, end Lægemiddelstyrelsen har anslået, får ordineret lægemidlet og derfor køber det. 

Men hvad har det af fordele for dig? Jo, at du automatisk med det samme får indregnet tilskuddet i prisen på lægemidlet, når du står på apoteket og køber det, uden at din læge skal gøre andet end at skrive ”tilskud” på recepten. 

Formålet med forsøgsordningen, der løber frem til udgangen af 2021, er ifølge Lægemiddelstyrelsen blandt andet at give mulighed for, at patienter lettere kan få adgang til lægemidler med tilskud.

 

Patienterne skal have det lettest muligt 

Når patienter med blodprop i hjertet får dette præparat, skal de på nuværende tidspunkt selv betale for præparatet, hvis ikke deres hjertelæge søger tilskud til det.

Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason er positiv over for forsøgsordningen, som han anser for meget relevant for adskillige danske hjertepatienter. 

Med det nye forsøg, vil tilskuddet være indregnet i prisen med det samme, og det vil derfor fjerne en barriere og noget bureaukrati for patienterne, siger Gunnar Gislason. 

– Vi ved, at blodfortyndende medicin er utrolig vigtigt for dig, når du har haft en blodprop i hjertet, og vi er derfor positive overfor, at man med denne forsøgsordning vil fjerne barrierer for, at danskerne får nem adgang til den medicin, som hjælper dem til et mere normalt liv. Som hjertepatient er en sund livsstil utrolig vigtig, men medicinen er en nødvendig del af ens liv.

LÆS: Læs mere om forsøgsordningen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

 

FAKTA 

Brilique (60 mg) er et blodfortyndende lægemiddel, der bruges som tillægsbehandling til acetylsalicylsyre efter en blodprop i hjertet. Fra den 26. august vil der kunne gives generelt klausuleret tilskud til Brilique (60 mg) til patienter, der er i høj risiko for at udvikle en ny blodprop, og som forinden har været i behandling med Brilique (90 mg) i 12 måneder. 

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte