Medierne beskriver i dag en sjælden bakterie, der kan ramme en meget lille gruppe hjertepatienter. Rigshospitalet og de danske myndigheder har dog opsat de nødvendige tiltag, og situationen er under kontrol. Risikoen er meget lille, så ingen grund til bekymring, siger Hjerteforeningens forskningschef.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I 2015 blev danske sundhedsmyndigheder opmærksomme på en mulig risiko for smitte med en sjælden bakterie i forbindelse med visse typer hjerteoperation.  Mistanken om smitterisiko blev rejst bl.a. på baggrund af tilfælde med patientsmitte i Schweiz, hvorefter Statens Serum Institut (SSI) rettede henvendelse til Rigshospitalet og andre danske hospitaler om sagen. Der er efterfølgende fundet tilfælde med smitte af patienter i andre europæiske lande, USA, Australien og Kina.

Sådan skriver Rigshospitalet på sin hjemmeside om sagen, der fylder i de danske medier i dag (12. juli).

Rigshospitalet fortæller, at bakterien, det drejer sig om, hedder ”Mycobacterium chimaera” og er langsomt voksende. Den kan behandles – om end det er svært – med antibiotika og eventuelt operation.

Der er nu iværksat de nødvendige tiltag for at imødekommende udfordringen, og situationen er under kontrol.

På europæisk plan er det opgjort, at 22 personer har været smittet med M. chimaera efter åben hjertekirurgi siden 2011.  I 2019 er smitten opdaget hos to danske patienter. De er begge opereret på Rigshospitalet, på forskellige operationsstuer. Patient 1 er opereret i 2017, patient 2 i 2016.

FÅ VIDEN: Du kan læse meget mere på Rigshospitalets hjemmeside om smittekilde, tiltag og meget andet.

Fra Hjerteforeningens side maner forskningschef Gunnar Gislason til ro.

– Risikoen for at blive smittet er meget lille, og der er ingen grund til bekymring. Der er taget hånd om situationen, idet både Rigshospitalet og relevante myndigheder involveret. De patienter, for hvem dette måtte udgøre en risiko, er opsporet. Hvis man ikke er blevet kontaktet, så er det, fordi man ikke skønnes i risiko, forklarer Gunnar Gislason.