Når der kommer hjertesygdom i familien, kan det påvirke rejselysten og -modet. Men man kan sagtens rejse med hjertesygdom, siger Hjerteforeningens rådgiver Pernille Monsrud Strauss, som her kommer med gode råd til at gøre sig klar og tryg til ferien udenlands. Se også vores videoer om at rejse med hjertesygdom

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

SE VORES VIDEOER OM AT REJSE MED HJERTESYGDOM

 

Hjertesygdom kan i sig selv skabe stor utryghed, så tanken om at skulle rejse nye steder hen kan for mange virke uoverskue­lig. Det fortæller rådgiver på Hjertelinjen Pernille Monsrud Strauss.

– Det at rejse kan give en utryghed, fordi det bryder med vores vante rutiner og omgivelser, siger Pernille Monsrud Strauss, som derfor opfordrer til, at man undersøger nogle ting på forhånd, så man føler sig velforberedt og tryg ved at rejse.

Hun lægger vægt på særligt to emner, der kan være gode at læse op på, inden man tager af sted, nemlig det blå EU-sygesikringskort og privat rejseforsikring.

 

Samme vilkår som borgerne

For det blå EU-sygesikringskort gælder, at man med det er dækket på samme måde, som borgerne i det land, man besøger. Er man på ferie i Frankrig, er man med det blå sygesikringskort således dækket, som fransk-mændene er i deres offentlige system. Men det betyder også, at dækningen ikke omfat­ter behandling på private klinikker, samt at der kan være egenbetaling på en smule af behandlingen. Særligt vigtigt er det at være opmærksom på, at det blå EU-kort ikke dækker hjemtransporten.

En privat rejseforsikring tegner man typisk igennem sin indbo- eller familiefor­sikring, gennem sygeforsikringen Danmark eller gennem fx MasterCard. Der er mange forskellige rejseforsikringer, og reglerne kan godt variere en smule.

– Derfor anbefaler jeg altid, at man læser forsikringsreglerne godt igennem – også det med småt, siger Pernille Monsrud Strauss.

 

Forhåndsgodkendelse

For nogle hjertesyge kan det være nød-vendigt med en forhåndsgodkendelse fra forsikringen, før man rejser ud. Det gælder, hvis man lider af en kronisk sygdom, har fået konstateret sygdom to måneder før afrejse, afventer behandling eller har fået ændringer i medicinen.

– I de tilfælde skal du søge en forhånds­godkendelse af din forsikring for at finde ud af, om de vil dække dig på din rejse. Du skal søge til hver enkelt rejse, hvis du har flere rejser inden for den periode. Og hvis du er i tvivl, om det her, du oplever, er noget, der skal forhåndsgodkendes, så kontakt altid dit forsikringsselskab for en sikker­heds skyld, siger Pernille Monsrud Strauss.

Hun understreger, at det er vigtigt altid at have dialogen med forsikringsselska­bet på skrift, så det ikke blot er mundtligt tilsagn, man får. Og forhåndsgodkendelse er vigtigt:

– Hvis ikke du søger om forhånds­godkendelse og er syg og får brug for dit forsikringsselskab på rejsen, så kan du risikere, at de ikke vil dække dig, siger Pernille Monsrud Strauss, som tilføjer, at nogle forsikringsselskaber kan have sær­lige krav ved oversøiske rejser, fx til USA. Derfor er det så vigtigt altid at undersøge med sit forsikringsselskab, hvilke regler der gælder.

Hjerteforeningens rådgivning får jævn­ligt henvendelser fra hjertepatienter, som beder om gode råd til valg af rejsemål og rejseform. Må man flyve med hjertesyg­dom, hvilke lande er bedst at rejse til, osv.? Her er svaret grundlæggende, at man skal vælge det, man selv og ens rejsepartner er tryg ved.

– Det vigtigste er, at det bliver en god oplevelse, siger Pernille Monsrud Strauss.

 

Få flere gode råd og informationer om at rejse med hjertesygdom

 

Artiklen har været bragt i Hjerteliv nr. 2, 2019