Præparatet statin, som forebygger hjerte-kar-sygdomme, beskytter samtidig mod hjerneblødninger. Det viser det hidtil mest omfattende studie, som dermed afliver mistanker om det modsatte.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Ud over at sænke kolesterol i blodet, virker lægemiddelgruppen statiner også som et værn mod hjerneblødning. Det viser verdens hidtil største studie, som over en tiårig periode fulgte mere end en halv million personer, der kom i behandling med statiner.

Sådan skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

– Med studiet afviser vi en bekymring rejst af tidligere studier om, at behandling med statiner er forbundet med øget risiko for hjerneblødning. Tværtimod påviser vi, at gruppen af statinbrugere, som ikke tidligere har haft blodpropper i hjernen eller hjerneblødninger, i mindre grad rammes af hjerneblødninger, siger postdoc og læge Anette Riisgaard Ribe fra Forskningsenheden for Almen Praksis.

Hun står i spidsen for det store danske studie, der er gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet.

 

Hjerteforeningen: Væsentligt med større viden

Forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason siger følgende om studiet, som kan være væsentligt nyt for de 500.000 danskere, der i dag er i behandling med statiner:

– Det er væsentligt at få større viden om sikkerhed i forbindelse med statinbehandling, som er en af de mest effektive behandlinger til at forebygge blodprop i hjertet. Det er betryggende, at studiet tyder på, at statinbehandling ikke er associeret med øget risiko for hjerneblødning hos patienter uden tidligere blodprop i hjernen.

I studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift EClinicalMedicine, blev 519.800 personer fulgt i perioden 2004-2014, fra de begyndte at tage et statinpræparat. Forskerne fulgte disse personer og en sammenlignelig kontrolgruppe, som ikke tog medicinen, og undersøgte, hvor mange der efterfølgende fik en hjerneblødning i hver af disse to grupper.

Overordnet viser studiet, at risikoen for at få en hjerneblødning er 22 til 35 procent lavere for brugere af et statinpræparat sammenlignet med ikke-brugere efter de første seks måneders behandling. Fælles for personerne i studiet var, at de ikke tidligere havde haft blodpropper i hjernen eller hjerneblødninger.

 

Tilbageholdende læger kan skade patienter

Brug af statiner har ofte været diskuteret i lægekredse. Især blev læger tilbageholdende med receptblokken, efter at et klinisk forsøg i 2006 viste, at statinbehandling var forbundet med en ikke ubetydelig forhøjet risiko for hjerneblødninger. Det gjaldt dog for de personer, som tidligere havde været ramt af blodpropper eller hjerneblødninger. Selv om disse fund ikke kunne genfindes i flere metaanalyser, har bekymringen siddet godt fast, fortæller Anette Riisgaard Ribe.

– Kliniske behandlingsvejledninger anbefaler på nuværende tidspunkt at være særlig forsigtig med at ordinere statiner til patienter med tidligere hjerneblødninger, mens det er omdiskuteret, om statiner også bør undgås til patienter med høj risiko for hjerneblødning. Derfor kan der være læger, som tøver med at behandle med statiner på grund af frygt for bivirkninger hos særligt skrøbelige patienter. Dette studie slår imidlertid fast, at risikoen for hjerneblødning er markant reduceret efter seks måneders behandling blandt personer, som får statiner på baggrund af andre indikationer end blodprop i hjernen, siger Anette Riisgaard Ribe.

– Vi konkluderer med studiet, at eventuelle bekymringer er ubegrundede med hensyn til denne patientgruppe og endda potentielt skadelige, hvis de medfører, at lægerne betænker sig på at udskrive medicin, og patienten dermed ikke får den rette behandling.

Studiet er finansieret af Novo Nordisk Fonden og publiceret i det videnskabelige tidsskrift EClinicalMedicine.

Du kan læse den videnskabelige artikel her: Statins and Risk of Intracerebral Haemorrhage in a Stroke-Free Population: A Nationwide Danish Propensity Score Matched Cohort Study