Det lokale fremmøde i Køge var stort, da Hjerteforeningen onsdag var vært for et debatarrangement afholdt mellem hospitalsdirektør for Sjællands Universitetshospital, Niels Würgler Hansen, og Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

60 tilhørere, mange af dem bekymrede og undrende, lyttede opmærksomt, da Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft, og hospitalsdirektør for Sjællands Universitetshospital, Niels Würgler Hansen, diskuterede hospitalsledelsens beslutning om at lukke hjerteafdelingen på Køge Sygehus 1. marts.

Lukningen skyldes, at der skulle spares 18,6 millioner kroner, og resultatet er, at hjertepatienter, der ellers skulle undersøges og behandles i Køge, i dag skal på en længere tur til Roskilde, og at Køges lokale kardiologiske vagtberedskab ikke længere er til rådighed.

– En ærlig sag, sagde Anne Kaltoft om spareøvelsen, men understregede, at Hjerteforeningen frygter for patientsikkerheden.

– Hvis man ikke har et tilstrækkeligt beredskab det sted, hvor patienterne er indlagt, så kan det komme til at betyde noget for livskvalitet, førlighed og ultimativt også død.

 

Samme beredskab som andre hospitaler

Niels Würgler Hansen, hospitalsdirektør for Sjællands Universitetshospital, som Køge Sygehus er en del af, argumenterede, at det, at hjertelægerne nu kan tilkaldes fra Roskilde, svarer til samme hjerteberedskab, som mange andre hospitaler har.

– Så vi har en fuldt funktionsdygtig akutmodtagelse, som borgerne kan være trygge ved, lød det fra Niels Würgler Hansen.

Flere tilhørere, herunder læger fra både Roskilde og Køge, stillede bekymrede spørgsmål.

Efter en times oplæg og debat mellem Anne Kaltoft og Niels Würgler Hansen blev det politikernes tur til at diskutere, og her stod debatten mellem sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt og regionsrådsmedlem i Region Sjælland for Socialistisk Folkeparti, Torben Haack.

 

FAKTA: Hjerteforeningen sendte bekymring i brev til regionsrådet

Hjerteforeningens administrerende direktør Anne Kaltoft har tidligere – på foreningens vegne – udtrykt sin bekymring i et brev til regionsrådet i Region Sjælland. Hjerteforeningen mener nemlig, at der er tale om en betydelig forringelse for den allerede udsatte gruppe af kritisk syge patienter.

Læs de vigtigste pointer herunder:

  • Udover den yderligere rejsetid er kvaliteten af den lægelige faglighed, hjertepatienterne vil møde fremover, blevet et alvorligt problem. Det kan udløse alvorlige konsekvenser for diagnostik og behandling af de patienter med hjertesygdomme, som bliver indlagt på hospitalet
  • Nedlæggelsen medfører, at patienter med akut hjertesygdom bliver tilset af læger uden nødvendigt kendskab og uddannelse indenfor kardiologi, siger Anne Kaltoft.
  • Situationen er fra Hjerteforeningens synspunkt yderst uholdbar, og det truer patientsikkerheden, da det øger risikoen for fejlbehandling af patienter med hjertesygdomme i hospitalets optageområde.
  • I brevet, der i går blev afleveret, udtrykker Anne Kaltoft, at beslutningen kan have helt fatale konsekvenser.
  • Hjerteforeningen frygter, at nedlæggelse af den kardiologiske funktion på SUH Køge (universitetshospitalet i Køge, red.) kan medføre uoprettelig skade på grund af forsinket diagnostik og behandling og i yderste konsekvens betyde forværret prognose og unødvendige dødsfald.
  • Hjerteforeningen opfordrer nu Regionsrådet til at genoverveje nedlæggelsen af hjerteafdelingen i Køge, ligesom foreningen tilbyder at uddybe bekymringen i et foretræde for regionsrådet.

 

Billeder herunder taget af fotograf Lars E. Andreasen.

 

Admin. direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltoft.