Patienter behøver ikke føle sig bekymrede på baggrund af forskningsprojekt. Man kan roligt fortsætte sin nuværende behandling med blodfortyndende medicin

Hjerteforeningen har netop udsendt et brev til medlemmer og støtter med opfordring til at bidrage til den livsvigtige forskning, som Hjerteforeningen hvert år bruger millioner af kroner på.

Desværre indeholder brevet en række unøjagtigheder, som vi hermed søger at rette op på.

Først og fremmest er der tale om et forskningsprojekt, der har til hensigt at undersøge nogle hypoteser. Seriøs forskning skal tilvejebringe viden, så patienter kan opnå den optimale behandling – til gavn for dem selv og deres pårørende. I det konkrete tilfælde er der ingen konklusioner endnu, for det spændende forskningsprojekt er blot påbegyndt.

 

Hvad vi ved om blodfortyndende medicin

Vitamin K-hæmmere (VKA, der typisk er solgt under handelsnavnet Marevan®) skader ikke hjertet. Præparatet bliver faktisk anvendt til at forebygge blodpropper. VKA er en god behandling og er vurderet ligeværdig med NOAK-midlerne i de kliniske anbefalinger – dvs. mht. at forebygge blodpropper.

– De fleste patienter i dag starter med en NOAK-behandling og ikke med VKA. Der er udført større randomiserede studier, som har sammenlignet VKA og NOAK, og de har ikke vist øget risiko for blodprop i hjertet ved brug af VKA, fortæller professor Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen.

 

Hvordan skal jeg som patient forholde mig?

I ro. Det er vigtigt, at man tager den medicin, som den praktiserende læge eller hjertelæge har ordineret – det er helt sikkert. Hvis nye studier giver anledning til at ændre på de såkaldte kliniske anbefalinger og dermed de gængse og veldokumenterede behandlinger, så skal Hjerteforeningen nok være med til at udbrede budskabet.