Patienter med troponinværdier i normalområdet i blodet risikerer at blive erklæret raske, selvom de burde undersøges for en hjertesygdom

De fleste, der kommer ind med mistanke om en blodprop i hjertet, får taget en blodprøve for at måle indholdet af troponin T i blodet. Hvis en patient har et forhøjet niveau af troponin T i blodet, er det et tegn på, at der er sket noget med hjertet.

Et svensk studie konkluderer nu, at også de patienter, der har normale troponinværider, bør undersøges yderligere. De kan nemlig være i risiko for at have en hjertesygdom eller være ved at udvikle en hjertesygdom.

Det svenske studie inkluderede 22.000 patienter over 25 år, der alle var indlagt med brystsmerter på skadestuen på Karolinska Universitetshospital mellem 2011 og 2014, og som fik målt et stabilt troponin T niveau ved en blodprøve.

Grænseværdien for hvornår lægerne anser en troponin T blodprøve for at være forhøjet, er sat til 14 nanogram per liter (ng/L), men troponin T kan detekteres helt ned til 5 ng/L.

– Det svenske studie viser, at man er nødt til at undersøge de patienter yderligere, der har troponin T værdier i normalområdet mellem 5 og 14 ng/L, fordi de har en forøget risiko for død i forhold til dem, hvor man ikke kan måle troponin T i blodet, siger overlæge Jacob Thorsted Sørensen, Afdeling for hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

I overensstemmelse med andre undersøgelser peger studiet på, at en del af de patienter, der har troponin T værdier i området mellem 5 og 14 ng/L, har en hjertesygdom. De bør derfor undersøges nærmere, så hjertesvigt, rytmeforstyrrelser eller en svær forsnævring på en kranspulsåre, der ikke har givet en blodprop endnu, kan udelukkes, siger han.

Skal hjælpe dem, der ikke har haft en blodprop
Jacob Thorsted Sørensen opfordrer derfor til, at personalet på akutafdelingerne sætter et beredskab i gang i forhold til de patienter, der har troponin T værdier mellem 5 og 14 ng/L i stedet for at udskrive dem som raske.- Det er især interessant i forhold til de patienter, der kommer ind som et ubeskrevet blad og tilsyneladende er raske. Eksempelvis skal man kunne redegøre for, hvorfor en 52-årig kvinde har en troponin T værdi på 9 ng/L i stedet for en værdi under 5.

Han understreger, at det er vigtigt at holde sig for øje, at selvom der er en betydeligt øget relativ risiko for gruppen af patienter med troponin niveauer under 14 ng/L, er den absolutte risiko for den enkelte patient meget lav.

-Det er ikke sikkert, at det kræver yderligere undersøgelser, men man bør overveje årsagen til troponinværdien. Kan det forklares ud fra allerede eksisterende hjertesygdom eller nyresvigt, eller er der mistanke om en ny hjertesygdom? Måske er det relevant med yderligere undersøgelser som CT-skanning, ultralydsskanning, eller en undersøgelse af kranspulsårer eller hjerterytme, forklarer Jacob Thorsted Sørensen.
– Vi har mulighed for at give en bedre behandling til nogle patienter, der er på vej til at blive hjertesyge, men ikke har haft deres første blodprop endnu, siger han og tilføjer:

-De nye blodprøveanalyser er højsensitive, hvilket vil sige, at man kan måle spor af troponin. Blodprøven er meget følsom og kan tidligt give informationer hos patienter med mistænkt hjertesygdom. Derfor er det primære budskab at overveje hvert tilfælde grundigt og ikke nødvendigvis sende patienterne videre til en bred vifte af undersøgelser, siger Jacob Thorsted Sørensen.