Ruth Frikke-Schmidt er nyudnævnt professor i Klinisk Biokemi og skal forske i årsagssammenhænge mellem to af de største folkesygdomme

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Den 1. august 2018 tiltrådte Ruth Frikke-Schmidt et professorat i Klinisk Biokemi med speciel fokus på hjerte-kar-sygdomme og demens. Professoratet er et samarbejde mellem Klinisk Biokemisk afdeling på Rigshospitalet, Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet og Hjerteforeningen.

Omdrejningspunktet for Ruth Frikke-Schmidts forskning er krydsfeltet mellem to store folkesygdomme i den aldrende befolkning – hjerte-kar-sygdomme og demens. Hjertedødeligheden er faldet markant over de sidste 20 år på grund af forbedret behandling og forebyggelse. Hjertepatienter lever nu længe nok til at have en betydelig risiko for at udvikle de stærkt aldersrelaterede demenssygdomme. Store dele af den aldrende befolkning har fælles risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme og demens, hvoraf de vigtigste er forhøjet blodtryk, diabetes, overvægt og rygning.

– Vi ser et stigende antal patienter, som lever et langt liv med kronisk hjerte-kar-sygdom. Det liv, vil vi have, skal være et godt liv, og derfor er vi nødt til at rette fokus på, hvordan disse patienter undgår følgesygdomme, som fx demens. Forskning i krydsfeltet mellem hjerte-kar-sygdom og demens er meget vigtig, for at kunne sætte ind og hjælpe netop de patienter, som har forhøjet risiko for at udvikle demens. På den måde vil vi kunne gribe ind i tide med forebyggende tiltag og behandling, inden sygdommen udvikler sig, siger forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

I Ruth Frikke-Schmidts forskning har hun fokus på genetik, statistik, registerdata, biologi og især såkaldte biomarkører. Biomarkører kan fx være at finde bestemte markører i blodet fra blodprøver, som kan identificere patienter i øget risiko for udvikling af demens. Ruth Frikke-Schmidt arbejder sammen med sine studerende på at udvikle robuste, nye risikovurderinger for demens og hjerte-kar-sygdomme til brug for målrettet forebyggelse. Ambitionen er at etablere årsagssammenhænge mellem biomarkører og hjerte-kar-sygdomme og demens, samt at forstå betydningen af andre sygdomme og risikofaktorer for udvikling af demens.

Ruth Frikke-Schmidt håber på at skabe en øget forståelse af de to folkesygdomme og deres indbyrdes relation – og vil udvikle den nødvendige videnskabelige basis for en målrettet fælles forebyggelsesindsats.

 

Tiltrædelsesforelæsningen vil finde sted fredag den 18. januar kl. 14 i Auditorium 1, Rigshospitalet.