Børn og voksne på vej til hjerteoperation på Rigshospitalet bliver fremover mødt af kulørte kunstværker, er skal mindske traumer og angst.

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

På operationsgangen, hvor forældre overlader deres hjertesyge børn til operationsteamet på Rigshospitalet, er de lange, hvide vægge i foråret blevet omdannet til flotte og farverige kunstværker.

Teamleder og overlæge Annette Ulrich står sammen med anæstesisygeplejerske Sille Hohlmann Laursen bag initiativet til forvandlingen af operationsgangen, som den anonyme københavnerkunstner HuskMitNavn står for udførelsen af. Tanken bag de to malerier er, at de kan gøre ventetiden lige op til operation mindre angstfuld for hjertebørnene og deres forældre.

– Undersøgelser viser, at de sværeste tidspunkter for forældre blandt andet er, når de er på vej til operation med deres barn, og når de forlader det sovende barn på operationsstuen. Med malerierne håber vi, at vi kan gøre disse øjeblikke mindre traumatiske både for forældre og børn, siger Annette Ulrich.

 

Et rum i rummet

Hun fortæller, at de børn, der skal hjerteopereres, altid ankommer, når der er mest mulig ro på i den i øvrigt altid meget travle operationsgang. Er omgivelserne rolige, så er erfaringen, at det giver en bedre anæstesiindledning og et bedre opvågningsforløb efter operationen.

Bedst mulige løsning ville have været et aflukket lege-/venterum, men det var det på grund af pladsproblemer ikke muligt at etablere. Derfor var Annette Ulrichs idé at skabe et ”rum i rummet”, der kunne give adspredelse og ro og skabe smil i en svær og ofte angstfuldt situation, som minutterne, som tilbringes på gangen ud for operationsstuerne, ofte er. Da hun tog kontakt til HuskMitNavn, var det ene og alene fordi, hun har fulgt ham længe og ved, at hans kulørte kunstværker kan formidle varme og frembringe smil.

Men historien tog et twist, da først hun kom i dialog med kunstneren:

Det viser sig, at hans far selv er blevet hjerteopereret på Rigshospitalet, og var han ikke blevet det, så havde HuskMitNavn ikke været her i dag.

– Da jeg hørte det, jamen, så var det jo ham og kun ham, der skulle lave de malerier! siger Annette Ulrich, som invitererede kunstneren ind på Rigshospitalet, hvor han fik lov til at følge en hjertebarnsfamilie til operation.

Kort tid efter vendte han tilbage med de første skitser, og en weekend i marts blev penselstrøgene sat på de lange, hvide vægge.

– Der er ingen tvivl om, at børnenes øjne bliver fanget af farverne, når de passerer dem, og også de voksne hjertepatienter, der er på vej ind til operation, smiler, når de får øje på dem, fortæller Annette Ulrich og tilføjer med et smil:

– Jeg bliver også selv rigtig glad, når jeg ser dem.