Studie peger på, at knoglestyrken øges med hele 30 procent og risikoen for hjerteproblemer og diabetes sænkes langt mere end hos en gruppe aktive ældre mænd efter en to-årig periode med holdspil og motion

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Det er hverken Botox eller doping, der hjælper en gruppe mænd mellem 68 og 78 år med at holde alderens kedelige påvirkninger på afstand. Faktisk er det noget så simpelt, som sved på panden og løb efter en bold, der har øget knoglestyrken med hele 30 procent og sænket risikoen for hjerteproblemer og diabetes langt mere end hos en gruppe aktive alderssvarende, de blev sammenlignet med.

Det skriver Center for Holdspil og Sundhed under Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, efter at et studie herfra har vist, at holdspil – i dette tilfælde floorball – to gange om ugen i to år, har bremset flere negative aldersrelaterede udviklinger hos denne aldersgruppe. Resultaterne med holdspil var mærkbart bedre end hos kontrolgruppen, der også var fysisk aktive, hedder det.

– Det er inspirerende at se, hvor god effekt denne form for holdsport har for ældre mænd. I forhold til hjerte-kar-sygdom, er det navnlig interessant at se forskellen i kondition på de som dyrker floorball og de som har deltaget i mere klassiske motionstilbud. Måske skyldes det, at der i floorball trænes ”interval træning” og med generelt højere intensitet end det, for mange, er muligt at opnå på løbebåndet i motionscentret, siger rådgiver ved Hjerteforeningens Hjertelinje og fysioterapeut Dorthe Kjærgaard-Jensen.

 

Sammenhold og kammeratskab spiller central rolle

Træningen forbedrede knogletætheden og mindskede den aldersrelaterede nedgang i kondition og glukosekontrol. Det mindskede fald i kondition som følge af træningen har ikke kun betydning for udviklingen af hjerte-kar-sygdomme, men også evnen til at overkomme daglige opgaver, så som trappegang og cykling. Tilsvarende steg koncentrationen af glykolyseret hæmoglobin, også kaldet “diabetes-sladrehanken”, i blodet kun med 7 procent i floorball-gruppen sammenlignet med 12 procent i kontrolgruppen. Det betyder mindre risiko for at udvikle type 2-diabetes.
Dorthe Kjærgaard-Jensen siger:

– Særlig glædeligt er det at se, at mændene har holdt fast i træningen 2 år efter forskningsprojektets start. Her ser det ud til at sammenhold og kammeratskab, spiller en helt central rolle. Jeg synes det giver rigtig god mening at ældre finder sociale relationer i det lokale foreningsliv. Herved kan både det fysiske- og mentale helbred bedres og risikoen for hjerte-kar-sygdom reduceres.

I forhold til hjertepatienter forklarer Dorthe Kjærgaard-Jensen, at det er et tilbagevendende problem inden for hjerterehabilitering, at nogle hjertepatienter stopper med træning efter et 8-12 ugers genoptræningsforløb på hospital eller kommune. Derved forsvinder sundhedseffekterne hurtigt igen. Nogle fortsætter heldigvis på Hjerteforeningens Hjertemotionshold, men floorball- eller fodboldfitness i lokalforeninger er bestemt noget mennesker, som lever med hjertesygdom bør overveje, når det handler om at vedligeholde et aktivt liv.
Resultaterne er blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift Journal of Sport and Health Science.

Er du i tvivl om, hvorvidt floorball er relevant for dig, kan du kontakte Hjerteforeningens fysioterapeuter på telefonnummer 70 25 00 00.